Yatarken okuyacağımız dualar

yorumsuz
805 views

YATARKEN OKUNACAK DUALAR

Bismikellâhümme ahyâ ve emûtü*

Yatarken okuyacağımız dualar Manası: “Allah’ım! Senin ismini anarak ölürüm, yine senin ismini anarak dirilirim.”

“Rasulü Ekrem Efendimiz (s.a.v.) yatağına girince (bu duayı) okurlardı.”208

Yatarken okuyacağımız dualar

O “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her gece yatağına geldiğinde İhlâs, Felak, Nâs surelerini okur ve iki Hini bir araya getirerek onlara liflerdi. Sonra mübarek elleri ile başından başlayarak yüzünü ve vücudunun ön tarafını ve diğer erişebileceği yerleri mesh eder ve bunu üç defa tekrarlardı.”

ö Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: “Yatağına gelince Ayet’el-Kürsî’yi oku. Cenabı Hak tarafından vazifelendirilen bir melek sabaha kadar, şeytanın şerrinden seni muhafaza eder.”

O “Kim geceleyin Sure-i Bakara’nın son iki ayetini (Âmener rasulü) okursa, bu iki ayet sabaha kadar onun (bütün felaketlerden) muhafaza olunmasına yeter.” “Kul yâ eyyühel kâfırûn’u oku, sonra uyu. Muhakkak ki o şirkten uzak olmana sebep olur.”2i ı

“Allah Teala’ya şirk koşmaktan koruyacak ameli size haber vereyim mi? Yatarken, Kul yâ eyyühel kâfirûn’u okursunuz.”

Estağfiruüâheilezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyû- me ve etûbü ileyh*

“Kim yatağına geldiği vakit (bu istiğfarı) üç defa okursa, günahları denizin köpüğü, yıldızların adedi, aliç denilen kum dağının kumlarının sayısı ve dünyanın günlerinin adedi kadar da olsa, Allah Teala affeder.”

Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ halak*

“Bir kimse Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e gelerek: “Ey Allah’ın Rasulü! Gece ısırıldım, bunun ızdırabından sabaha kadar uyuyamadım.” dedi.

Rasulü Ekrem (s.a.v.): “Seni ısıran şey ne idi?”

O kimse: “Akrepti.” dedi.

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyurdular ki: “Sen yatacağın vakit (bu duayı) okusaydın sana hiçbir şey zarar vermezdi. ”

“Rasulü Ekrem (s.a.v.), bir kimseye, yatacağı vakit ‘.ııre-i Haşr’i okumasını tavsiye etti ve buyurdu ki: “Eğer ölürsen şehid olarak ölürsün veya cennet ehlinden olur

“Herhangi bir müslüman yatağına geldiği vakit Allah’ın kitabından bir sure okursa, Allah Teala onun için hir melek vazifelendirir. Uyanana kadar eziyet verici hiçbir mahluku ona yaklaştırmaz.”

Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh* Lehü! mülkü ve lehül hamdü ve hüve aiâ külli şey’in kadîr* Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Sübhânellâhi vel hamdü iillâhi ve lâ İlâhe illellâhü vallâhü ekber*

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor:

“Yatağına gelince bu zikri okuyan kimsenin günahı denizlerin köpüğü kadar olsa affolunur.”Elhamdü lillâhillezî alâ fe kahera ve betane ve fo cebera ve meleke fe kaddera* Elhamdü lillâhillezî yuhyl ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr*

Rasulü Ekrem (s.a.v.):

“Kim yatacağı vakit bu hamdi okursa annesinden doğmuş gibi günahı mağfiret olunur.”2i8 buyurmuştur.

Elhamdü lillâhillezî kefânî ve âvânî vel hamdü lillâhillezî at’amenî ve sekânî vel hamdü lillâhillezî menne aleyye fe efdale*

“Bir kimse yatacağı vakit bu hamdi okursa, bütün mahlukâtın hamdi kadar Allah’ı hamd etmiş olur.”

Yatarken okuyacağımız dualar nelerdir ?

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 26 Mayıs 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın