Vaaz Başlarken Edilecek Dua

yorumsuz
17.316 views

VAAZA BAŞLARKEN DUÂ

Sallû alâ Rasûlinâ Muhammed.

Sallû alâ Tabibi Kulûbinâ Muhammed

Sallû alâ Şefî-i zünûbinâ Muhammed

El-evuelü Allâh, vel-âhirü Allâh, uazzâhiru Allâh, vel- bâtınü Allâh, ve men kâne fî kalbihi Allâh, fe-mü’inühû fıddâreyni Allâh”..

Vemen kâne fi kalbihî gayrullah fe-hasmuhü fıdda- reyni Allâh!..

Lâ ilâhe illallâhü’l-Melikül-Hakkul-mübîyn. Muham- medur-Resûlullâhi-sadikul-va’dil-emiyn.

Rabbişrahlî sadrî ve yessir-lî emrî, vahlul ukdeten min lisânî yefkahû kavlî, ve üfevvidu emrî ilallah uallahü basıyrum-bil-ibâd.

Subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke en- tel-alîmül-Hakîm. Subhâneke lâ fehme lenâ illâ mâ feh- hemtenâ inneke entel-cevvâdül-Kerîm.

Vaaz Başlarken Edilecek Dua

Bundan sonra yapacağı vaazın mevzûu ile ilgili ayeti Kerimeyi okuyup sadakallahül-azım diyerek vaazına başlar.

Yâ Rab/ Sana hamd ederiz dâimâ Elhamdülillah diye. Sana şükr ederiz, nimetlerin bize ihsanındır diye. Bize ancak sen acırsın, mü’min kullarımdır diye. Bizleri hamd-ü şükr etmekten ayırma yâ Rabbî!

Yâ Rab! Sana îmân ettik dedik. Âmentü billâh, tasdik ederiz Peygamberimiz’dir. Muhammed Resûlullâh, Bize olan lûtf-u îmânına dâimâ Elhâmdülillâh. Bizleri imândan Kur’ân’dan ayırma Yâ Rabbi!

Ya Rab! Cümlemize mededü inâyet eyle. Okuduğumuzla, dinlediğimizle amel etmek cümlemize nasîb eyle yâ Rabbi!

Aziz vatanımızı, necib milletimizi her türlü şerlerden ve şerirlerden, zulümden ve zâlimlerden, küfürden ve kâfirlerden hıfzu emin eyle yâ Rabbî!

Vaaz Başlarken Edilecek Dua,Kahraman Ordularımızı küffâra karşı dâimâ gâlib ve muzaffer eyle yâ Rabbî!

Bundan sonra konu ile ilgili ayeti kerîme ve Ha- dîs-i Şerifleri okuyup mevzûuna girebilir. İsterse vâiz efendi bu duayı daha da uzunca yapabilir. Bu durumlar camiin ve camaatin durumuna bağlıdır.

 

Vaaz Başlarken Edilecek Dua
Vaaz Başlarken Edilecek Dua
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 13 Aralık 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın