Unutkanlık Duası

yorumsuz
2.536 views

Unutkanlık Duası

UNUTKANLIKTAN KURTULUŞ DUASI

Unutkanlık neden olur,Unutkanlık duası nedir,Unutkanlık duası ne zaman ve nasıl okunmalıdır ?

Unutkanlıktan kurtulmak için aşağıdaki dua, sabah akşam üçer defa okunmalıdır; Ailâhümme elhimnî ilmen a’lemu bihî evâmirake ve ne- vâhiyeke; ve’rzuknî fehmen a’lemu bihi keyfe ünâcîke Yâ Er- hame’r-râhimîn.Allâhümme’rzuknî fehme’n-nebiyyîne ve hıfza’l-murselî- ne ve ilhâme’l-melâiketi’l-mukarrebîne bi rahmetike Yâ Erha- me’r-râhimîn.Ailâhümme ekrimnî bi nûri’l-fehmi ve ahricnî min zulümâ- ti’l-vehmi, ve’ftah lî ebvâbe rahmetike ve’nşur aleyye min hazâ- ini ilmike Yâ Erhame’r-râhimîn.” ANLAMI: Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Senin rahmetinden niyaz ediyorum ki; Peygamberlerine verdiğin anlayış ve hafıza kabiliye­tinden ve yakın meleklerine verdiğin ilham kabiliye­tinden bana da ver.

Unutkanlık Duası

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Alla­hım! Senin rahmetinden niyaz ediyorum ki; pey­gamberlerin anlayışını ve onların hâfızasını ve ken­dine yakınlaştırdığın meleklerin ilhamını bana nasi- bet. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım, bana anlayış nûrunu ihsan eyle, beni evham karanlık­larından kurtar, rahmet kapılarını bana aç, ilim hâzine­lerini üzerime yayıp ser. Perşembe günü, sabah namazından sonra bir bar­dak su’ya şu âyetler okunup içilir: Bismillâhirrahmânirrahim. “Elif – Lam – Mim. Zâlike’l-kitâ- bü lâ raybe fîhi; hüden li’i-müttakîn. Ellezîne yü’minûne-bi’!- ğaybi ve yukîmûne’s-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. Ve’llezîne yü’minûns bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kab- like, ve bi’i-âhireti hürn yûkınûn. Ülâike aiâ hüden min rabbihim ve üilâike hümü’l-müflihûn.”(Bakara, 2/1-5).

Unutkanlık Duası Anlamı

ANLAMI: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıy­la başlarım: 1.       Elif, Lâm, Mîm. 2.       İşte kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir takvâ sahiplerine. 3.       O takvâ sâhipleri ki; görünmeyen âleme ina­nırlar. Namazlarını tam dikkaıle yerine getirirler. Kendisine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler. 4.       Hem Sana indirilen kitabı, hem de Senden ön­ce indirilen kitapları tasdik ederler. Âhiret’e kesin olarak inanırlar. 5.       İşte bunlardır, Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır kurtuluşa erdirilen- ler.”

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Mart 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın