Gümüş Cevşenli Kolyeler
Organikhane
Kısmet Duası,Sevdiğine Kavuşma Duası,Evlenmek Için Dua,Hayırlı Evlilik Duası
Tılsımlı Kutular
Nazardan Korunma
Cevşenli Gümüş Kolyeler
Kısmet Açılması
Kurşun Döktürmek
Unutkanlık Duası

Unutkanlık Duası

Unutkanlık Duası

UNUTKANLIKTAN KURTULUŞ DUASI

Unutkanlık neden olur,Unutkanlık duası nedir,Unutkanlık duası ne zaman ve nasıl okunmalıdır ?

Unutkanlıktan kurtulmak için aşağıdaki dua, sabah akşam üçer defa okunmalıdır; Ailâhümme elhimnî ilmen a’lemu bihî evâmirake ve ne- vâhiyeke; ve’rzuknî fehmen a’lemu bihi keyfe ünâcîke Yâ Er- hame’r-râhimîn.Allâhümme’rzuknî fehme’n-nebiyyîne ve hıfza’l-murselî- ne ve ilhâme’l-melâiketi’l-mukarrebîne bi rahmetike Yâ Erha- me’r-râhimîn.Ailâhümme ekrimnî bi nûri’l-fehmi ve ahricnî min zulümâ- ti’l-vehmi, ve’ftah lî ebvâbe rahmetike ve’nşur aleyye min hazâ- ini ilmike Yâ Erhame’r-râhimîn.” ANLAMI: Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Senin rahmetinden niyaz ediyorum ki; Peygamberlerine verdiğin anlayış ve hafıza kabiliye­tinden ve yakın meleklerine verdiğin ilham kabiliye­tinden bana da ver.

Unutkanlık Duası

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Alla­hım! Senin rahmetinden niyaz ediyorum ki; pey­gamberlerin anlayışını ve onların hâfızasını ve ken­dine yakınlaştırdığın meleklerin ilhamını bana nasi- bet. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım, bana anlayış nûrunu ihsan eyle, beni evham karanlık­larından kurtar, rahmet kapılarını bana aç, ilim hâzine­lerini üzerime yayıp ser. Perşembe günü, sabah namazından sonra bir bar­dak su’ya şu âyetler okunup içilir: Bismillâhirrahmânirrahim. “Elif – Lam – Mim. Zâlike’l-kitâ- bü lâ raybe fîhi; hüden li’i-müttakîn. Ellezîne yü’minûne-bi’!- ğaybi ve yukîmûne’s-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. Ve’llezîne yü’minûns bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kab- like, ve bi’i-âhireti hürn yûkınûn. Ülâike aiâ hüden min rabbihim ve üilâike hümü’l-müflihûn.”(Bakara, 2/1-5).

Unutkanlık Duası Anlamı

ANLAMI: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıy­la başlarım: 1.       Elif, Lâm, Mîm. 2.       İşte kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir takvâ sahiplerine. 3.       O takvâ sâhipleri ki; görünmeyen âleme ina­nırlar. Namazlarını tam dikkaıle yerine getirirler. Kendisine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler. 4.       Hem Sana indirilen kitabı, hem de Senden ön­ce indirilen kitapları tasdik ederler. Âhiret’e kesin olarak inanırlar. 5.       İşte bunlardır, Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır kurtuluşa erdirilen- ler.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

hediye
Facebook
Twitter
Güzellik Sırları,Saç Güzellik Sırları,Cilt
Güzellik Sırları,Makyaj Güzellik Sırları,Moda
Güzellik Sırları,Estetik Güzellik Sırları,Zayıflama

Dua / Katagoriler

Kısmet Açılması Duası
Dua / Etiketler
Dua,Dualar
Arşivler
Logo
Email
RSS
Gplus
twitter
Facebook
bocek ajans