Tecdid-i İman Tevbe Duası

yorumsuz
9.379 views

TECDİD İ İMAN – TEVBE DUÂSI

Tecdîd-i îmân etmek (îmânı yenilemek – tâzelemek) için tevbe-i istiğfâr getirilir. Yapılan hatâ ve gü nâhlardan dolayı Allâhü Teâlâ’dan mağfiret (günâhları bağışlaması) istenir.

Ulemâ-i İslâm (Müslüman âlimleri), tevbe-i istiğfârı (Tevbe duâsını) şu şekilde tertib etmişlerdir. Herkesçe bilinen bu tevbe ve istiğfâr, bir çok câmilerimizde her zaman görevli hoca efendiler, cemâatıyla birlikte şöyle söylerler.

Tecdid-i İman Tevbe Duası

Diyelim bütün günâhlarımıza:“Estağfırullâhel’azıyme ve etûbu ileyh, Estağfirullâhel’azıyme ve etûbu ileyh, Estağfırullâhel’azıymel’kerimellezî lâ ilâhe illâhû. El’Hayyel’Kayyûme ve etûbu ileyh.Tevbete abdin zâlimin linefsihi lâ yemlikü linefsihi mevten ve lâ hayâten velâ nüşûra.Ve es’elühüttevbete velmağfırete vel hidâyete lenâ innehû hüvettevvâbûr’Rahiym.

Tevbe yâ Rabbi! Tevbe yâ Rabbi! Tevbe yâ Rabbi! eğer benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan ve diğer âzâlanmdan bilerek veya bilmeyerek kelime küfür, şirk, isyân, hatâ sâdır olduysa ben onların cümlesine tevbe ettim, pişman oldum, bir daha işlememeye azmü cezmi kastettim.

Tecdid-i İman Tevbe Duası

Peygamberlerin evveli Hz. Âdem Aleyhisselâm, âhiri iki cihan serveri Hazreti Muhammed aleyhisselâtü vesselâm ve her ikisinin arasından da, ne kadar Peygamber gelip geçtiyse cümlesine inandım, imân ettim. Peygamberimiz, senin taraf-ı ilâhiyenden her ne getirip haber verdiyse hepsi haktır ve gerçektir, dilim ile ikrar, kalbim ile tasdik ettim.

Âmentü billahi ve bimâ câe min indillâh. Âmentü bi-Resûlillâhi ve bimâ câe min indi Resûlillâh.

“Âmentü billahi ue melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihî velyevmirâhıri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ velba’sü ba’del mevt, hakkun. Eşhedü ellâ ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.”

Allâhümme irini ürîdü en üceddidel-îmâne tecdîden bi kavli “Lâ ilahe illallah. Muhammedür’Resûlullâh” (Bu cüm le üç kere tekrar edilir).

3.ncüde (Sâdıkul’vâdiremîn lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhiraliyyil’azıym) cümlesi ilâve edilir.

İmânımızı tâzelemek istediğimiz vakit bu şekilde Tevbe-i istiğfâr getiririz.

Nikâh tazelemek için de aynı şekilde deriz. Böylece hem günâh ve hatalarımızdan dolayı tevbe etmiş, hem de nikâhımızı tâzelemiş (yenilemiş) oluruz.

“Sâdıku’vâdil’emîn” cümlesiyle, bitirilince “Eûzü- Besmele” ile aşr-i şerîf okunur. Cami’lerde Cuma akşamlarında yatsı namazından sonra yapıldığında, Ekseriyetle camilerimizde yatsı namazına müteâkip yapılırken istiğfardan sonra bir Kur’ân-ı Kerîm (aşr-î şerifi) okunur ki cemâat Kur’ân-ı Kerim ile dağılsın. Camilerimizde dini nikah kıyan zat (kimse) nikâhı kıymadan evvel dâmat ve gelini, hazır bulunan cemâati bir istiğfâr getirebilir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 21 Mart 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın