Şehitlik

yorumsuz
330 views

ŞEHIDLIK

Şehid kime denir?

Aklı yerinde olan, ve harp halinde veya diğer zamanlar­da, gayri müslimlerce yahut yol kesici ile diğer mütecavizlerce öldü­rülüp, katili hakkında kısas (yâni idam) hükmü gerekli olan, Müslü­mana ŞEHİD denir.

Şehidler kaç kısma ayrılırlar?

Üç kısma ayrılırlar. Şöyle ki:

1-Hem dünya hem de âhıret yönüyle şehid olanlar: Mükellef çağda olup, cünüp, hayız ve nüfesalık halinde bulunmayan aklı ye­rinde Müslüman hanıma ve cünüp, olmayan aklı yerinde Müslüman erkeğe ve harp halinde veya diğer zamanlarda, gayri müslim, yol kesici ve diğer mütecavizlerce saldırılarak, zulmen öldürülen ve ka­tili hakkında idam hükmü gereken, erkek ve hanıma şehidi kâmil denir.

Bu şehidler yıkanmaz, kanları ve elbiseleri ile namazları kılınıp defnedilirler. (Ancak bu şehidlerin normal kefen miktarından fazla olan elbiseleri, eldivenleri, çorap, serpuş, ayakkabı ve silâhları çıkarılır).

2-Alhiret yönünden şehid olanlar (Yalnız Ahiret Şehidi) Şehid-i kâmilde aranılan şartların bazılarına sahip bulunmayıp vefatı yal­ın/ ahiret hükümleri yönüyle şehidlik sayılan herhangi bir Müslümanındır.

Şehitlik

Meselâ: Hata ile öldürülen ve zulmen yaralanıp ta o halde konu­şabilen, yiyip içen yahut bir namaz vakti sağ kaldıktan sonra vefat oden veya suda boğulan, ateşte yanan, bina altında kalıp ezilen, voba, taun, ishal, sıtma, zatülcenp hastalıklarından biri ile veya ak- ıop sokması sonucunda ölen, nifas halinde, gurbet ilinde, ilim yo­lunda veya cum’a gecesinde hayatını kaybeden müslümanlar ahirette  şehidleridirler.

Bunlar normal ölen gibi elbiseleri çıkarılır, yıkanır ve usulüne göre! kefenlenip cenazeleri kılınarak defnedilirler.

1-   Dünya hükümleri yönünden şehid olanlar: Şehid-i kâmilin şartları içinde ölüp, kalbinde nifak bulunan kimsedir. Bunlar dünya­da şehid-i kâmil gibi muamele görürlerse de ahirette şehidlik sıfat­ları yoktur. Ancak bunların kimler olduğunu yalnız Allah bilir.

Şehitlik

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 25 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın