Sara ve Cin Tasallutu Duası

yorumsuz
3.207 views

SARA VE CİN TASALLUTU DUASI

Mü’minûn sûresinin 115. âyetinden 118. ayetin sonuna kadar okunmalıdır.

“E fe hasibtüm ennemâ halâknâküm abesen ve entüm iley- nâ lâ türcaun. Fe teâlâ’llâhü’l-mellkü’l-hakku, lâ İlâhe illâ hû. Rabbü’l-arşl’l-kerîm. Ve men yed’u maallâhi ilahen âhere lâ bur- hâne lehû bihî, fe innemâ hisâbühû inde rabbihî; innehû lâ yuf- lihu’l-kâfirûn. Ve kul rabbi’ğfir ve’rham, ve ente hayru’r-râhi- mîn.”

Sara ve Cin Tasallutu Duası ANLAMI: “Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğini­zi mi sandınız? Mutlak hâkim ve hak olan Allah, çok yücedir. O’ndan başka ilâh yoktur. O, çok değerli Arş’ın sahibidir. Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa -ki bu hususla ilgili hiçbir delili yok­tur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki, kâfirler kurtuluşa eremezler. Resulüm! De ki: “Rabbim, bağışla ve merhamet et! Sen merhametlilerin en iyisisin.” (Mü’minûn, 23/115-118)

AÇIKLAMA: Abdullah bin Mes’ud (ra) sara ve kendini cin tutan bir kimsenin kulağına bu âyetleri okudu.

Hasta hemen toparlanıp kendine geldi.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sav)”onun kulağına ne okudun?”dedi.

lbni Mes’ud: E fe lıasibtiim ennemâ halâknâ­küm.. âyetlerini okudum” dedi.

Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz:

Eğer bir kimse bu âyetleri tam bir iman ve sadâ- katla bir dağa okursa, dağ harekete gelirdi.”buyurdu.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 16 Aralık 2012

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın