Sabah Akşam Okunacak Dualar

yorumsuz
1.337 views

SABAH-AKŞAM OKUNACAK DUALAR

ANLAMI: “Yüce Allah’a hamd ederek O’nu her türlü noksanlıklardan tenzih ederim.”

Sabah Akşam Okunacak Dualar

AÇIKLAMA: “Kim sabah, akşam yüz defa bu duayı okursa, kıyamet günü kimse, Allah’a onun getirdiğin­den fazlasını getirmiş olmaz. Ancak bunun aynısını veya daha fazlasını yapan müstesna.”

“Ihlâs, Felak ve Nâs sûrelerini üçer defa akşam-sabah okuman herşey için sana kâfidir.” (Hz. Peygamber Efendimiz (sav) bu ha­disi Abdullah bin Hubeyb’e hitaben söylemiştir.)

“Bismillâhiilezî lâ yedurru maa’smihi şey’ün fi’l-ardi ve lâ fi’s-semâi ve hüve’s-semîu’l*alîm.”

Sabah Akşam Okunacak Dualar

ANLAMI: “Allah’ın adıyla başlarım ki; O’nun adıyla olduğunda, yerde ve gökte hiçbir şey zarar ve­remez. O, İşiten ve Bilen’dir.” (Tuhfetü’l-Ahvezî, c.9, s.331)

AÇIKLAMA: Kim bu duayı iiç kere okursa, o gü­nün gecesine kadar başına bir şey gelmez inşâallah.

“Sübhânallahi mire’l-mîzâni ve müntehe’l- ilmi ve meb- lağa’r-rızâ ve zinete’i-arşi.”

Sabah Akşam Okunacak Dualar

ANLAMI: “Mizanın dolusu kadar, ilmin sonuna varana kadar, Allah’ın razı olacağı kadar ve arşın ağırlığı kadar Allah’ı (cc) teşbih ederim.”

AÇIKLAMA: Sabah – akşam iiçer defa okumaya devam etmelidir bu duayı. Ömrün uzun ve mutlu ol­ması, imanla ölmek, kabir azabından kurtulmak, Sı­rattan geçmek ve Cennet’e kavuşmaya vesiledir.

SABAH VE AKŞAM DEVAMLI OKUNACAK DUA

Camilerimizde sabdh ve akşam namazından sonra, Haşir sûresinin sân üç âyeti okunur, cemaat da dinlediği bu üç âyelip huzur ve huşûu ile cami­den çıkar, evine döner.

Sabah okunması halinde günlük hayata bu âyet­lerle başlanmış olunacağı gibi, akşam okunması ha­linde de geceye bu âyetlerle girilmiş kabul edilir. Sa­bahta ve akşamda bu âyeüerin okunmasının şöyle biı sebebi vardır.

Resûl-i Kkrem Efendimiz:

–  Kim sabahtan itibaren Haşir sûresinin son üç âyetini okur da o gün vefat ederse, hükmen şehid olur, şehâdet rütbesini kazanır, buyurmuştur. Aynı müjde akşam okuyup da gece vefat eden kimse için de vâriddir.

Bu itibarla, sabah ve akşam namazlarından son­ra Haşir sûresinin son üç âyetini ihmal etmeden okumalı, okuduğu gün ve gecede vefat vukuunda şehidlik rütbesi ümid edilmelidir. Okuyana şehidlik sevabı kazandıran bu âyetler için baştan çekilen Eû- zü-Besmele’nin özel şekli şöyledir:

“Eûzü biliâhi’s-semî’il-alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bis- millâhirrahmânirrahîm.”

ANLAMI: Rahmetten kovulmuş şeytanın şerrin­den, herşeyi-jgilen, herşeyi bilen Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlıyorum.

Sabah Akşam Okunacak Dualar

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 7 Mart 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın