Ramazan’ı şerif hadisleri

yorumsuz
503 views

MUKADDES KİTAPLARIN RAMAZAN-I ŞERİF AYINDA İNDİRİLMESİ HAKKINDAKİ HADİS-İ ŞERİFLER

Ramazan’ı şerif hadisleri

Allahü Teala (Celle Celalühü) bu ayet-i kerime ile oruç ayı olan Ramazan-ı Şerif ayını diğer aylar arasından özellikle seçip methetmektedir. Allahü Teala Ramazan-ı Şerif ayında Kur’an-ı Kerim’i indirerek bu ayı diğer aylararasında seçmiştir. Ramazan-ı Şerif ayının diğer aylar arasındaki özelliği sadece kendisinde Kur’an-ı Kerim’in indirilmiş olmasıyla kalmamakta olup diğer mukaddes kitapların birçoğu da bu mübarek ayda indirilmişlerdir. Bu konuda rivayet edilen hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Hazreti Vasile İbn-i Eska’dan (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Hazreti İbrahim’in (Aleyhisselam) sayfalan Ramazan-ı Şerifin ilk gecesi indirildi. Tevrat Ramazan-ı Şerifin altına gecesi, Incil on üçüncü gecesi, Kur’an-ı Kerim’de yirmi dördüncü gecesi indirildi.”Cabir İbn-i Abdullah’dan (Radıyallahü Anhüma) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: ”Zebur, Ramazan-ı Şerifin on ikinci gecesi indirilmiştir.”

Ramazan-ı Şerif ayı on bir ayın sultanıdır. Ramazan-ı Şerif ayı ümmetin ayıdır ve bu ayda sevaplar kat kat verilmektedir.

Hazreti İbn-i Abbas’dan (Radıyallahü Anhüma) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Receb-i Şerif ayı Allahü Teala’nın (Celle Celalühü) ayıdır. Şaban-ı Şerif ayı benim ayımdır. Ramazan-ı Şerif ayı ise ümmetimin ayıdır.”

RAMAZAN-I ŞERİF AYININ FAZİLETİ HAKKINDAKİ HADİS-İ ŞERİFLER

Ramazan-ı Şerif ayının fazileti hakkında Peygamber Efendimizin (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) birçok hadis-i şerifi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Hazreti Ebu Hureyre’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesinde kalkar ve ibadet ederse/ o kimsenin geçmiş günahtan mağfiret olunur. Her kim de Ramazan-ı Şerif orucunu inanarak ve mükafatını ancak Allah’tan umarak tutarsa, o kimsenin geçmiş günahlan mağfiret olunur.”

Buhari, Savm: 6, 2/228

Hazreti Ebu Hureyre’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayının birinci gecesi olunca, şeytanlar ve cinlerin şirretleri zincire vurulur, cehennemin kapılan kapatılır ve hiçbir kapısı açılmaz. Cennetin kapılan açılır ve hiçbir kapısı kapatılmaz. Bir münadi (çağırıcı) ‘Ey hayır dileyen! (Hakk’a ibadete) gel! Ey şer dileyen! (Günah işlemekten) vazgeç (artık)!’ diye çağınr. Allah’ın (bu ayda, iftar saatlerinde) cehennemden azat ettiği nice kimseler vardır ve bu, her gecedir.”

Hazreti Ebu Hureyre’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı girdiğinde cennet kapılan açılır, cehennem kapılan kapanır, şeytanlar o ayda zincire vurulur.”

Hazreti Ebu Hureyre’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Ümmetime, Ramazan-ı Şerif ayında beş haslet (özellik) verilmiştir ki, onlar kendilerinden evvel hiçbir ümmete verilmemiştir.

1-  Oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.

2-  İftar edinceye kadar melekler onlar için istiğfar ederler.

3-  Allahü Teala, her gün cennetini süsler, sonra (ona hitaben) ‘Yakında salih kullanm kendilerinden sıkıntı ve eziyeti atıp sana varacaklar’ buyurur.

4-  O ayda azgın şeytanlar zincire vurulur, binaenaleyh başka aylarda yaptıklanna o ayda ulaşamazlar.

5-  Ramazan-ı Şerifin son gecesinde (oruç tutan kullar) affolunurlar.”

O zaman Ta Resulallah! 0 gece Kadir gecesi midir?’ diye sorulunca Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

 

Hazrefi Ebu Hureyre’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Beş vakit namaz, bir Cuma’dan diğer Cuma’ya kadar, Ramazan da diğer Ramazan’a kadar, büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralanndaki (günah)lan silerler.”

Hazreti Bera İbn-i Azib’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Ramazan’daki Cuma’nın üstünlüğü, Ramazan’ın diğer aylara üstünlüğü gibidir.”

Hazreti Enes’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz’e (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ‘Hangi sadaka daha üstündür?’ diye soruldu. Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Ramazan’daki sadakadır” buyurdu.

Hazreti Hazreti Ömer’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Ramazan-ı Şerifte Allahü

Teala’yı zikreden affedilmiştir. Ve onda (Ramazan-ı Şerifte) bir şey isteyen mahrum olmaz.”

Hazreti Aişe’den (Radıyallahü Anha) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Cuma salim olursa (mümkün mertebe günahsız, huzuru kalple geçerse) bütün günler salim olur. Ramazan-ı Şerif ayı salim olursa büyün sene salim olur.”

Hazreîi Ebu Said’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Ramazan-ı Şerifin ilk gecesi olduğunda gök kapılan açılır. Ramazan-ı Şerifin son gecesine kadar hiçbir kapısı kapanmaz. Onun herhangi bir gecesinde namaz kılan mümin bir kula mutlaka Allahü Teala (Celle celalühü), her secdesine karşılık bin beşyüz sevap yazar ve ona cennette kırmızı yakuttan bir köşk bina eder ki, onun altmış bin kapısı vardır. O köşklerden her biri de kırmızı yakutla donanmış altındandır. Kul, Ramazan-ı Şerifin ilk günü oruç tuttuğunda, o günden önceki senenin Ramazan-ı Şerif ayının o gününe kadar geçmiş günahtan affedilir. Ve her gün, sabah namazından o gün perdeyle örtülünceye (batıncoya) kadar yetmiş bin melek onun için istiğfar ederler. Ve Ramazan-ı Şerif ayında gece veya gündüz yapmış olduğu her secdeye karşılık kendisi için (cennette) öyle bir ağaç olur ki, bir süvari onun gölgesinde beşyüz sene gider.”

Hazreîi İbn-i Abbas’dan (Radıyallahü Anhüma) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz cennet, seneden seneye Ramazan-ı Şerif ayı için süslenir ve muhakkak huriler, seneden seneye Ramazan-ı Şerif ayının orucunu tutanlar için süslenirler. Ramazan-ı Şerif ayı girince cennet: ‘Ey Allah’ım! Bu ayda kullanndan bana nasip ayır7 der. Huriler de: ‘Ey Allah’ımız! Bu ayda bizim için kullanndan kocalar kıl’ derler. Her kim o ayda bir Müslüman’a iftira atmaz ve sarhoş edici bir şeyi içmezse, Allahü Teala (Celle Celalühü) o kimsenin günahlannı siler. Ama her kim de

o  ayda bir Müslüman’a iftira atar veya sarhoş edici bir şeyi içerse, Allahü Teala (Celle Celalühü) o kimsenin bir senelik amelini mahveder. Allahü Teala (Celle Celalühü) size kendilerinde yiyip, içip lezzetleneceğiniz on bir ayı tayin etti, kendisi için ise bir ayı ayırdı. O halde Ramazan-ı Şerif ayında (günah işlemekte) sakının. Çünkü o, Allahü Teala’nın (Celle Celalühü) ayıdır.”

Hazreti Selman-ı Farisi’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Şaban-ı Şerif ayının son gününde hutbe okuyarak şöyle buyurmuşlardır: “Ey insanlar! Çok büyük ve mübarek bir ay sizi gölgeledi (çok yaklaştı). O, kendisinde bin aydan daha hayırlı bir gece (Kadir gecesi) bulunan bir aydır. Allahü Teala (Celle Celalühü) o ayın orucunu farz, gecesinin kıyamını (Teravih namazını) da nafile kıldı. Her kim o ayda bir hayırla Allahü Teala’ya (Celle Celalühü) yaklaşırsa, diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi olur. O ayda bir farz işleyen ise diğer aylarda yetmiş farzı eda eden kimse gibidir. O, sabır ayıdır. Sabnn karşılığı ise cennettir. O, iyilik ayıdır. O, kendisinde müminin nzkı artan bir aydır.

Her kim o ayda bir oruçluyu iftar ettirirse, günahlanna mağfiret ve boynunun cehennemden kurtulmasına vesile olur ve oruçlunun mükafaatından bir şey eksillilmeksizin iftar ettirene de onun bir misli verilir. Allahü Teala (Celle Celalühü), bir yudum süt veya su ile oruçluyu iftar ettirene de bu sevabı verir.

Bir oruçluyu doyurana Allahü Teala (Celle Celalühü) benim havzumdan öyle bir şerbet içirir ki, cennete girinceye kadar bir daha susamaz. O, öyle bir aydır ki, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden beraattır.

O  halde, o ayda dört hasleti çoğaltın. Bunlardan ikisiyle Rabbinizi razı edersiniz, diğer ikisine de mutlaka muhtaçsınız. Rabbinizi kendisiyle razı edeceğiniz iki haslet La ilahe illallahşehadeti ve istiğfardır. Mutlaka onlarsız duramayacağınız diğer iki haslet ise Allahü Teala’dan (Celle Celalühü) cennet isteyip cehennemden ona sığınmanızdır.”

Hazreti Enes’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem] şöyle buyurmaktadır: “Allahü Tebareke ve Teala (Celle Celalühü) eğer göklere ve yere konuşma izni verseydi, elbette Ramazan orucu tutanlan cennetle müjdelerlerdi.”

Ahmed b. Hanbel: 4/107 Ruhul Furkan

İbn-i Kesir: 1/309 Ruhul Furkan

Ali el-Mütteki, Kenzul Ummal: 12/310, No:35164, Acluni, Keşfül Hafa, No: 1358,1/510

Tirmizi, Savım: I 3/66-67, No:682; Nesei, Siyam: 3, ibn-i AAace, Siyam: 2)

Nesei, Siyam: 5

Müslim, Taharet: 16,1/209, Ahmed İbn-i Hanbel: 2/400

Deylemi, Müsned-i Firdevs: 4352

Suyuti, Dürül Mensur: 1/449

Ali el-Mütteki, Kenzül Ummal: 8/464, No: 23676; Heysemi, Mecmauz Zevaid: 3/143

Ali el-Mütteki, Kenzül Ummal: 7/710, No: 21049

Ali el-Mütteki, Kenzül Ummal: 8/476, No: 23712; Heysemi,

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 25 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın