Ramazan

yorumsuz
362 views

Ramazan

Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleriyle şereflendiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Salat ve selam da peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa’ya (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) olsun.

Ramazan-ı Şerif ayı, on bir ayın sultanı ve ayların efendisidir. Kur’an-ı Kerim’in inişi bu ayda başlamıştır. Ramazan-ı Şerif ayı, Allah’a itaat ve ibadet, iyilik ve ihsan, mağfiret, rahmet ve rıdvan ayıdır. Ramazan-ı Şerif ayı, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni bulundurmaktadır. Ramazan-ı Şerif ayı, mümin kulun din ile dünya işlerini düzenlediği ve Mevla’sına daha fazla yaklaştığı bir aydır. Ramazan-ı Şerif ayı sevabını bizzat Allahü Teala’nın (Celle Celalühü) vereceği oruç ibadetini içinde bulunduran bir aydır. Ramazan-ı Şerif ayı, duaların çokça kabul edildiği, yüksek faziletlere sahip bir aydır.

Ramazan

Ramazan-ı Şerif ayı öyle bir aydır ki, insanlara hidayet (doğru yolu gösteren) ve yine hidayet ve

Furkan (doğru yolu gösterici ve hakla batılı birbirinden ayırıcı ayetlerldan beyyinat (nice açık deliller) olan Kurtın, onda (ki Kadir gecesinde levhi mahfuzdan birinci kat semaya) indirilmiştir. Öyleyse içinizden kim o ayda hazır olur (misafir olmayarak bulunurlsa, onu (orucunu) tutsun. Kim de hasla olur,, yahut bir sefer (yolculuk) üzere ise, o halde başka günlerden (oruç tutmadığı günlere karşılık) sayılı günler orucunu kaza etsin. Allah size kolaylık diler, size zorluk dilemez. (Allahü Teala bütün bunları meşru etti) ta ki (dininin hükümlerini öğrenesiniz) sayıyı (Ramazan-ı Şerif günlerinin sayısını da) tamamlayasınız ve sizi (tutamadığınız günleri nasıl kaza edeceğinizi bilmeye, böylece mesuliyetten kurtulmanın yoluna) hidayet ettiğinden dolayı Allah’ı tekbir edesiniz (büyük tutasınız) ve (bütün bunlara karşılık) şükredesiniz.”

“Ramazan-ı Şerif ayı”: Ramazan, Allahü Teala’nın (Celle Celalühü) isimlerinden bir isimdir. Bu yüzden “Ramazan geldi” demeyiniz, “Ramazan ayı geldi deyiniz” diye rivayet edilmiştir. Bazı alimler sadece “Ramazan” denilmesini men etmişlerdir. Doğru olan, bu şekilde söylemenin de sahih olmasıyla birlikte, evla olan Ramazan Ayı veya Ramazan-ı Şerif demektir.

“Kur’an-ı Kerimin kendisinde indirildiği aydır”:

Ramazan
Ramazan

Kur’an-ı Kerim’de evvelkilerin ve ahirkilerin ilmi vardır. Ayet-i kerimede haber verilen inzal (indirilme), Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesi’nde Levh-i Mahfuz’dan Beytül İzze’ye topluca indirilmesidir. Sonra Hazreti Cebrail (Aleyhisselam), yirmi üç senede Allahü Teala (Celle Celalühü) diledikçe ayet ayet, sure sure indirmiştir.

“Kur’an-ı Kerim, insanlara hidayettir”: İnsanları kendisinde bulunan mucizeler, hikmetler ve mev’izalarla dünya ve ahirette kendilerine faydalı olan şeylere ve dalaletten hak yola hidayet eder.

“Doğru yolun ve hak ile batılı ayırt eden hükümlerin nice açık delilleridir.”‘içinizden kim o aya erişirse orucunu tutsun”: Kim, şehirlerde veya köylerde mukim olursa ve Ramazan-ı Şerif ayı girerse o ayın orucunu tutsun. Kim de seferi olursa oruç tutmaması mübah olur. O aya erişen akıllı, buluğa ermiş ve sağlıklı kimselere oruç farzdır. Çocuk veya deli olan bir kimse mukim olarak o aya erişirlerse de kendilerine oruç farz olmaz.

“Kim de hasta olur, yahut bir sefer üzerinde bulunursa, başka günlerde oruç tutamadığı günler sayısınca orucunu kaza etsin”: Hasta olan kimseler mukim de olsa, seferi olan kimseler de sıhhatli de olsa oruç tutmayıp sonra kaza edebilirler.

“Allah (Celle Celalühü) size kolaylık diler”: Onun için hasta veya yolcu olan kimseye oruç tutmamayı mübah kılmıştır. Zira Allahü Teala (Celle Celalühü) dinde hiçbir güçlük kılmamıştır.

“Güçlük istemez”: Size olan engin merhameti ve şefkati sebebiyle hasta ve seferi olanlara oruçla meşakkat vermeyi istemez.

Rivayet edildiğine göre “Yüsr (kolaylık) cennetin ismidir. Çünkü bütün kolaylıklar oradadır. Usr (güçlük) ise cehennemin ismidir. Çünkü bütün güçlükler ve zorluklar oradadır.”

Bakara Suresi: 185

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 25 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın