Ramazan-ı Şerif ayının otuz gecesinde şu namazlar kılınır

yorumsuz
882 views

Yine başka bir rivayete göre Ramazan-ı Şerif ayının otuz gecesinde şu namazlar kılınır:

1-Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece on rekat namaz kılınır. Her rekatta FATİHA SURESİ’nden sonra bir KADİR SURESİ, üç İHLAS SURESİ ve birer FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namaz sevap kazanmak için eda edilir.

2-Ramazan ayının ikinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece dört rekat namaz kılınır. Her rekatta bir FATİHA SURESİ, bir A’LA SURESİ, bir ZİLZAL SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimseye tüyleri sayısınca sevap yazılır ve bir o kadar da günahları silinir.

3-Ramazan ayının üçüncü gecesi kılınacak namaz: Bu gece altı rekat namaz kılınır. Her rekatta bir FATİHA SURESİ ile birlikte beş KEVSER SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimse haccetmiş ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de namaz kılmış gibi sevap alır.

4-Ramazan ayının dördüncü gecesi kılınacak namaz: Bu gece iki rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ ile birlikte on beş KEVSER SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimse günahlarından arınmış olarak ahirete göçer.

5-Ramazan ayının beşinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece sekiz rekat namaz kılınır. Her rekatta bir FATİHA SURESİ, üç A’LA SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimse için melekler istiğfar eder ve bu namazı kılan kimseye zenginlik kapıları açılır.

6-Ramazan ayının altıncı gecesi kılınacak namaz: Bu gece iki rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ ile birlikte on beş KAFİRUN SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimsenin cehennemden azat olduğuna dair kendisine berat yazılır.

7-Ramazan ayının yedinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece altı rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ ile birlikte yedi KAFİRUN SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimse için bin altın sadaka vermişçesine sevap yazılır.

8-Ramazan ayının sekizinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece altı rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ İle birlikte on iki İHLAS SURESİ İle birer

defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimsenin namazda okuduklarının her harfine karşılık bir senelik ibadet sevabı yazılır.

9-   Ramazan ayının dokuzuncu gecesi kılınacak namaz: Bu gece sekiz rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir AYETEL KÜRSİ, bir KADİR SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimseye şükreden zenginlerin ve sabreden fakirlerin sevabı verilir.

 Ramazan-ı Şerif ayının otuz gecesinde şu namazlar kılınır

10-Ramazan ayının onuncu gecesi kılınacak namaz: Bu gece dört rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir KADİR SURESİ, bir KAFİRUN SURESİ, üç İHLAS SURESİ İle birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Namazın sonunda on adet istiğfar, on adet salavat ve on adet de “La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” okunur. Bu namazı kılan kimseye cennette özel köşkler inşa edilir.

11-Ramazan ayının on birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece altı rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, yedi KADİR SURESİ, on bir İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Namazın sonunda yetmiş beş adet istiğfar, yetmiş beş adet salavat ve yetmiş beş adet de “La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” okunur. Bu namazı kılan kimseye bin fakiri doyurmuşçasına sevap yazılır ve bütün günahları bağışlanır.

12-Ramazan ayının on ikinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece on iki rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, on bir İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimse mahşer yerine özel bir nur ile gelir. Cennette kendisine müstesna köşkler hazırlanır.

13-Ramazan ayının on üçüncü gecesi kılınacak namaz: Bu gece iki rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, on bir İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS sureleri okunur. Bu namazı kılan kimseye yirmi yıllık nafile namaz sevabı verilir.

14-  Ramazan ayının on dördüncü gecesi kılınacak namaz: Bu gece sekiz rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, yedi İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Münker ve nekir melekleri bu namazı kılan kimseye soru sormazlar.

15-Ramazan ayının on beşinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece altı rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir KAFİRUN SURESİ, yedi İHLAS SURESİ ile birer defa FEIAK ve NAS sureleri okunur. Bu namazı kılan kimsenin kul ve hayvan hakları hariç bütün günahları bağışlanır.

16-Ramazan ayının on altıncı gecesi kılınacak namaz: Bu gece iki rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, on bir İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS sureleri okunur. Bu namaz sevap kazanmak için eda edilir.

17-Ramazan ayının on yedinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece on rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, üç KADİR SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS sureleri okunur. Bu namazı kılan kimse dünya fitnelerinden ve kabir azabından korunur.

18-Ramazan ayının on sekizinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece on iki rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS sureleri okunur. Bu namazı kılanlardan Allahü Teala (Celle Celalühü) razı olur ve bu namazı kılan kimseyi peygamberlerle bir arada haşreyler.

19-Ramazan ayının on dokuzuncu gecesi kılınacak namaz: Bu gece altı rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir KEVSER SURESİ, bir KAFİRUN SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimsenin her duası kabul olunur. Cennete girmesi için kendisine berat yazılır.

20-Ramazan ayının yirminci gecesi kılınacak namaz: Bu gece on rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir KADİR SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS sureleri okunur. Bu namazı kılan kimseye iki yıl oruç futmuşçasına sevap verilir ve şehitlere verilen dereceye ulaşır.

21-Ramazan ayının yirmi birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece dört rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, on bir İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS sureleri okunur. Bu namazı kılan kimsenin bütün ibadetleri kabul görür, günahları bağışlanır ve kendisine cennette bir köşk hazırlanır.

22-Ramazan ayının yirmi ikinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece iki rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir A’LA SURESİ, bir NASR SURESİ, üç İHLAS SURESİ İle birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimseye cennette bir şehir kurulur.

23-Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesi kılınacak namaz: Bu gece dört rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir A’LA SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimsenin bütün günahları affolunur.

24-Ramazan ayının yirmi dördüncü gecesi kılınacak namaz: Bu gece altı rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, altı NASR SURESİ, beş İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimsenin amel defteri sağdan verilir ve bütün duaları kabul olunur.

25-  Ramazan ayının yirmi beşinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece sekiz rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, beş İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS sureleri okunur. Bu namazı kılan kimsenin günahları bağışlanır, kabir azabı görmez ve sırat köprüsünü esenlikle geçer.

26-Ramazan ayının yirmi altıncı gecesi kılınacak namaz: Bu gece altı rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir ZİLZAL SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS sureleri okunur. Bu namazı kılan kimse bir sene oruç tutmuş gibi sevap kazanır ve yaptığı dualar reddolunmaz.

27-Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece on iki rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir KADİR SURESİ, bir KARİA SURESİ, üç İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Namazın sonunda yetmiş beş adet istiğfar, yetmiş beş adet salavat ve yetmiş beş adet de “La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” okunur. Bu namazı kılan kimseye Hazreti Musa (Aleyhisselam) ve Hazreti Harun (Aleyhisselam) kardeşlerin sevabı verilir.

28-Ramazan ayının yirmi sekizinci gecesi kılınacak namaz: Bu gece dört rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir İNŞİRAH SURESİ, beş İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS SURELERİ okunur. Bu namazı kılan kimsenin ölümü kolay ve imanla olur. Ayrıca bu namazı kılan kimseye hac sevabı yazılır.

29-Ramazan ayının yirmi dokuzuncu gecesi kılınacak namaz: Bu gece altı rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir NASR SURESİ, on bir İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS sureleri okunur. Bu namazı kılan kimseye cennette mücevherlerle süslü köşkler armağan edilir.

30-Ramazan ayının otuzuncu gecesi kılınacak namaz: Bu gece on iki rekat namaz kılınır. Her rekatında bir FATİHA SURESİ, üç AYETEL KÜRSİ, üç ZİLZAL SURESİ, yirmi beş İHLAS SURESİ ile birer defa FELAK ve NAS sureleri okunur. Bu namazı kılan kimsenin Ramazan-ı Şerif orucu kabul olunur ve cennete girmesi kesin hale gelir.

 Ramazan-ı Şerif ayının otuz gecesinde şu namazlar kılınır

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 25 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın