Ramazan ayının otuz gecesi kılınacak namazlar

1 yorum
43.874 views

RAMAZAN-I ŞERİF AYININ OTUZ GECESİNDE KILINACAK NAMAZLAR

1-Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SURESİ’ni okusa, Allahü Teala (Celle Celalühü), o kişiye üç türlü kolaylık verir:

Bu ay içinde orucu ve namazı ona kolaylaştırılır.Bu ay içindeki orucunu ve namazını kabul eder.Gelecek yıla kadar fakirlikten emin eder.

2-  Ramazan ayının ikinci gecesi kılınacak namaz: Hazreti İbn-i Ömer’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse, bir FATİHA SURESİ ile dörder kere FELAK ve NAS SURELERİMİ okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa, o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez. İmansız kalmak tehlikesinden emin olur. Ahirette de iki iyilik bulur:

Cehennemden halas olur Cennette felah bulur.”

3-  Ramazan ayının üçüncü gecesi kılınacak namaz: Hazreti Ömer ve Hazreti Said’den (Radıyallahü Anhüma) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gecenin sonunda bir FATİHA SURESİ, beş KEVSER SURESİ ve beş İHLAS SURESİ ile iki rekat namaz kılan kişi, Hazreti Ebubekir Sıddık (Radıyallahü Anh) elinden bir kase dolusu kevser şarabı içer ki, asla susuzluk görmez.”

4-  Ramazan ayının dördüncü gecesi kılınacak namaz: Hazreti Ebu Derda’dan (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece, bir FATİHA SURESİ ile dört kere ASR SURESİ okuyarak altı rekat namaz kılan kişi altı türlü iyilik bulur:

Müslüman olarak dirilir Müslüman olarak ölür Kabir sualine Ihlas okur gibi cevap verir Yüzü ayın on dördü gibi olur Sırat köprüsünden yıldınm gibi geçer Hazreti Ebubekir Sıddık (Radıyallahü Anh), köprü başında ona cenneti müjdeler.”

Ramazan ayının otuz gecesi kılınacak namazlar

5-  Ramazan ayının beşinci gecesi kılınacak namaz: Hazreîi İbn-i Abbas’dan (Radıyallahü Anh) rivate edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor kİ: “Bu gece dört rekat namaz kılıp birinci rekatta bir FATİHA SURESİ ile bir TEKASÜR SURESİ, ikinci rekatta bir FATİHA SURESİ ile bir ASR SURESİ, üçüncü rekatta bir FATİHA SURESİ ile bir MAUN SURESİ, dördüncü rekatta da bir FATİHA SURESİ ile üç İHLAS SURESİ okuyan kişi kabir azabı görmez. Allahü Teala (Celle Celalühü), onun günahlannı defterinden kazır. Yerine büyük taatterin sevabını yazar.”

6-  Ramazan ayının altına gecesi kılınacak namaz: Hazreti İbn-i Mes’ud’dan (Radıyallahü Anh) rivayef edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kişi, bir FATİHA SURESİ, bir AYETEL KÜRSİ ile ‘Şehidalahü ennehü’ (Al-i İmran Suresi, Ayet: 18) ayetini hesapsız olarak okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allahü Teala (Celle Celalühü) buyurur ki:

‘Ey kulum! Bu namaz ile bütün günahlannı bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol, güzel işlerden yüz çevirme.”

7-  Ramazan ayının yedinci gecesi kılınacak namaz: Hazreti Ebu Hureyre’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve

Sellem) buyuruyor ki. “Bir kimse, bu gecenin yansında dört rekat namaz kılsa ve her rekatında bir FATİHA SURESİ ile onar defo İHLAS, FELAK ve NAS SURELERİ’ni okusa, Allahü Teala (Celle Celalühü) meleklere buyurur ki:

‘Görün benim kulumu ki, tatlı uykusunu terk edip benim nzamı ister. O halde siz şahid olun ki, ben de kulumun günahlannı bağışlayıp cennete girmesini emrederim.”

8-  Ramazan ayının sekizinci gecesi kılınacak namaz: Hazreti Ali’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gecede bir FATİHA SURESİ, birer defa da İHLAS, FELAK ve NAS SURELERİ’ni okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye, yedi cehennem kapısı kapanıp sekiz cennet kapısı açılır.”

9-  Ramazan ayının dokuzuncu gecesi kılınacak namaz: Hazreti İbn-i Mes’ud’dan (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gecede bir FATİHA SURESİ, on İHLAS SURESİ ve beşer kere FELAK ve NAS SURELERİ ile on iki rekat namaz kılsa, on türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın bedir hali gibi nurlanır.”

10-Ramazan ayının onuncu gecesi kılınacak namaz: Hazreti Ebu Hureyre’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve

Sellem) buyuruyor ki: “Bir kişi, bu gecede dört rekat namaz kılsa, birinci rekatta bir FATİHA SURESİ, bir AYETEL KÜRSİ, ‘Şehidalahü ennehü’ (Al-i İmran Suresi, Ayet: 18) ayeti ile OUHA SURESİ’ni, ikinci rekatta birer defa FATİHA, A’LA ve GAŞIYE, üçüncü rekatta birer defa FATİHA ve DUHA SURESİ’ni, dördüncü rekatta da FATİHA ile İNŞİRAH SURELERİ’ni birer kere okusa, Allahü Teala (Celle Celalühü) o kulun namazını kabul edip ölüm meleğine emir verir ki:

‘Ben bu kulumu, benim şiddelimden ve azabımdan emin kıldım.”

11-   Ramazan ayının on birinci gecesi kılınacak namaz: Hazreti Ebu Hureyre’den (Radıyallahü Anhl rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kişi, bu gece dört rekat namaz kılsa, her bir rekatında da bir FATİHA SURESİ, on AYETEL KÜRSİ, on KEVSER SURESİ ile on İHLAS SURESİ okusa, kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevaplan kadar sevap verilir. Aynı zamanda kıldığı bu namaz, elli yıllık geçmiş günahlanna keffaret olur.”

12-   Ramazan ayının on ikinci gecesi kılınacak namaz: Hazreti Süraka’dan (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece, Allahü Teala’nın (Celle Celalühü) verdiği sure ile (herhangi bir sure ile) on rekat namaz kılan kimse, muhakkak ki, günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur.”

13-   Ramazan ayının on üçüncü gecesi kılınacak namaz: Hazreti Aişe’den (Radıyallahü Anha) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gecede bir kimse, bir FATİHA SURESİ ve otuzar kere de FELAK ve NAS SURELERİ’ni okumak sureti ile altı rekat namaz kılsa, Allahü Teala (Celle Celalühü) o kimsenin bütün günahlannı bağışlar. O kimsenin günahtan, denizlerdeki köpüklerden fazla olsa da.”

14- Ramazan ayının on dördüncü gecesi kılınacak namaz: Hazreti Ebu Osman’dan (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gecede bir kimse, bir FATİHA SURESİ ve otuz İHLAS SURESİ ile dört rekat namaz kılarsa nzkı ve bereketi fazla olur.Aynı zamanda o yıl içinde bütün muradlan hasıl olur.”

15-   Ramazan ayının on beşinci gecesi kılınacak namaz: Hazreti İbn-i Mes’ud’dan (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gece bir FATİHA SURESİ ve on İHLAS SURESİ ile üç selam vererek altı rekat namaz kılsa, Allahü Teala (Celle Celalühü), o kimseyi cehennemden azad ettiği gibi ona Tevrat’ı, İnciri ve Hazreti İbrahim’e (Aleyhisselam) inen sahifeleri okumuş kadar sevap verir. Aynca yetmiş yıl aralıksız ve hiç dönmeden kafirlerle gaza etmiş gibi sevap verir. Aynı zamanda yüz kere de hac etmiş sevabı verir.”

16- Ramazan ayının on altıncı gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece seher vaktinde bir kimse, bir FATİHA SURESİ ile bir Kulillahümme’ (Al-i İmran Suresi, Ayet:26) okuyarak iki rekat namaz kılsa, Allahü Teala (Celle Celalühü) o kimsenin yüz türlü hacetini verir. Bunlann onu dünya ve doksanı ahiret hacetleridir.”

17-Ramazan ayının on yedinci gecesi kılınacak namaz: Hazreti İbn-i Abbas’dan (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gecede ilk rekatında birer defa FATİHA SURESİ ile KEVSER SURESİ’ni, ikinci rekatta da bir FATİHA SURESİ ile on defa İHLAS SURESİ’ni okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allahü Teala (Celle Celalühü) o kimseyi müslümanlık üzerine diriltir ve müslümanlık üzerine öldürür. Aynca Azrail (Aleyhisselam), son nefesinde ona kevser şarabından içirir. Kıyamette açlık ve susuzluk görmez.”

18-Ramazan ayının on sekizinci gecesi kılınacak namaz: Hazreti İbn-i Ömer’den (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılarsa, her rekatta bir FATİHA SURESİ, üçer defa da AYETEL KÜRSİ, İHLAS, FELAK ve NAS SURELERİ’ni okursa o kimse, anasından doğduğugün gibi günahlanndan soyunup çıkar. Azrail (Aleyhisselam) ona geldiği vakit, kendisini cennette müjdeler.”

19-Ramazan ayının on dokuzuncu gecesi kılınacak namaz: Hazreti Abdullah İbn-i Evfa’dan (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gecede dört rekat namaz kılsa, her rekatında da bir FATİHA SURESİ ile yedi kere de ZİLZAL SURESİ’ni okusa, o kişi kıyamet korkulanndan emin olur ve bütün günahlanndan annır. Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.”

20-Ramazan ayının yirminci gecesi kılınacak namaz: Hazreti Abdullah İbn-i Evfa’dan (Radıyallahü Anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gecede altı rekat namaz kılsa, her rekatında da birer defa FATİHA SURESİ ile DUHA SURESİ’ni okusa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı da kolay olur.”

21-Ramazan ayının yirmi birinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kimse bu gece iki rekat namaz kılsa, her rekatında da bir FATİHA SURESİ ile beşer defa da FELAK ve NAS SURELERİ’ni okusa, o kimseye gelecek yıla dek kötü nazar değmez ve nzkı bereketli olur. O yıl içinde ölecek olursa şehid olarak ölmüş olur.”

22-Ramazan  ayının yirmi ikinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kimse bu gece yansında dört rekat namaz kılsa, her rekatında da bir FATİHA SURESİ ile dört İNŞİRAH SURESİ okusa, o kimse kırk peygamber sevabını bulur.”

23-         Ramazan    ayının yirmi üçüncü gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse gece yansında iki rekat namaz kılsa, her rekatta bir FATİHA SURESİ ile beş kere DUHA SURESİ’ni okusa, o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha fazla nurlu olur. Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkının yetmiş kişisi rahatça geçer.”

24- Ramazan ayının yirmi dördüncü gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor kİ: “Bu gece bir kimse bir FATİHA SURESİ ve bir KARİA SURESİ ile iki rekat namaz kılsa,o  kimseye şöyle nida olunur.’Korkma! Muhakkak ki sen, emin (korkusuz) kılınanlardansın.”

25- Ramazan ayının yirmi beşinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatta birer defe FATİHA, FİL ve KUREYŞ SURELERİ’ni okusa, o kimse kıyamette kime şefaat ederse şefaati red olunmaz. Aynca suya kanmış ve kamını tok tutmuş olur.”

26-Ramazan ayının yirmi altına gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında bir FATİHA SURESİ, bir AYETEL KÜRSİ, üç de İHLAS SURESİ okusa, kıyamet gününde o kimseye öyle bir tac giydirilir ki, bütün mahluklann kıllan sayısınca dil olsa o tacın kıymetini tavsif edemez.”

27-Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında bir FATİHA SURESİ ile yedi KADİR SURESİ okusa, o kişinin sevabı, Kadr’e yetenlerin sevabından eksik olmaz.”

28- Ramazan ayının yirmi sekizinci gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse, bir FATİHA SURESİ ve üç İHLAS SURESİ ile iki rekat namaz kılsa, anasından doğduğu gün gibi günahlanndan çıkar ve kıyamette hesaptan kurtulur.”

29-Ramazan ayının yirmi dokuzuncu gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu cjece bir kimse bir FATİHA SURESİ, yedi İHLAS SURESİ ve birer FELAK ve NAS SURELERI’ni okuyarak iki rekat namaz kılsa, Allahü Teala (Celle Celalühü) o kimseye nida eder ki:

‘Ey kulum! Sana müjdeler olsun ki, orucunu ve namazını kabul ettim. Günahlannı bağışlayıp cenneti sana vacib kıldım.”

30-Ramazan ayının otuzuncu gecesi kılınacak namaz: Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse bir FATİHA SURESİ, onar kere de İHLAS, FELAK ve NAS SURELERİMİ okuyarak iki rekat namaz kılsa, o kimsenin üç türlü büyük haceti kabul olunur:

Ramazan ayının otuz gecesi kılınacak namazlar

Taatteri makbul olur

Dünyadan iman ile gider

Kitabı sağ yanından verilir.”

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 25 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Ramazan ayının otuz gecesi kılınacak namazlar (1 Yorum)

  1. Ramazanin 14. Gun namazi nasil kilinir yani bu bir fatiha 30 ihlas her kiyamda tekrarlanacakmi yoksa her kiyama bolunerekmi 4 rekat tamamlanacak bilgi verirseniz allah razi olsun