Peygamberlerin sayısı

yorumsuz
279 views

Peygamberlerin sayısı

Peygamberlerin sayısı Kur’an’dakilerle sınırlı değildir, dedik. Buna göre, peygamberlerin sayısı ve geliş yoğunlukları konusunda neler söylenebilir?
Sayının çok yüksek olduğu, Kuranın beyanlarından anlaşılıyor. Kur’an-ı Kerim, açık bir ifadeyle her topluluğa bir peygamber geldiğini söylemektedir, (bk. Fâtır, 22-24; Mülk, 8)
Eski peygamberlerin bütün insanlığa değil, belli bölge ve topluluklara, geçici süreler için gönderildikleri düşünülürse, binlerce yıllık bir tarih sürecinde, binlerce peygamberin geldiği sonucuna varılabilir.
İslam geleneği, peygamberlerin sayısını 124.000 olarak belirleyen bir deyişi yaşatmaktadır.

Peygamberler arasında bir mertebe farkı var mıdır?
Vardır. Kur’an-ı Kerim bunu açıkça belirtmektedir, (bk. Bakara, 253) Ancak, bu mertebe farkını kurumsal bir fark olarak düşünmemek lazımdır. Bu fark sadece kişilik özellikleri bakımındandır.

Tam bu noktada, istifa (seleksiyon) kavramını da dikkate alarak, peygamberler arasındaki mertebe farkını açıklayabilir miyiz?
Varlıkta bir seçilme, süzülme, ayıklanma olayı var. Bu olay, cansız varlıklardan başlar, insana kadar uzamr. Kuranın istifa dediği bu keyfiyet, zirve noktasında Hz. Muhammed’i ortaya çıkarmıştır. Bu olay nasıl meydana geliyor?
Önce şunu bilmeliyiz ki, bu istifanın oturduğu temel, ruhîdir. Kur an şöyle diyor: “Şu bir gerçek ki, Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim hanedanını, Imrân ailesini -hepsi de birbirinden gelme tek bir zürriyet olarak- istifa edip âlemler üzerine mümtaz kıldı. Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir.”(Âli İmran, 33-34)

Burada en ilginç nokta, istifa edilen grubun tek bir nesil olarak tanıtılmasıdır. Demek olur ki devir, mekân, ırk ve iklim ayrılığının, istifa keyfiyetinde pek önemi yoktur. Cenabı Hak, sonsuzluk kadrosunu seçmek için, yeryüzünde büyük olaylara, göçlere, istilalara, evlenmelere v.s. esrarlı bir biçimde imkân hazırlamaktadır. İnsan ırklarının, nebilerin doğumunu gerçekleştirmek için, ilginç bir biçimde birleştirildiğini görüyoruz.

Peygamberlerin sayısı

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 30 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın