Peygamberlere iman hakkında

yorumsuz
223 views

Peygamberlere iman hakkında neler söylenebi­lir?

Allah’ın melekler aracılığıyla insanlığa gönderdiği mesaj­ları (vahyi) insanlık dünyasına duyurmak ve hayata maletmek için bir aracıya, bir orta varlığa ihtiyaç vardır. Bu varlık, yaratı­cılık ve yaratılmışlığm tam ortasında duran ve bu iki kutbun özelliklerinin kesişme noktasını temsil eden bir aracıdır. O; Kur’an’ın deyimiyle bir nebî (Türkçesi: Haberci, Farsçası: Pey­gamber), bir resuldür (elçi). 0,Yaratan’dan yaratılana ve yara­tılandan da Yaratana bir elçidir.

Peygamberlere iman hakkında

O halde peygamberin en tipik özelliği sadece insan veya sa­dece melek niteliklerini taşımak değil, bu iki varlığın özellikle­rine aynı anda sahip olmaktır. Bu, mantıksal ve doğal bir zorun­luluktur. İnşam bilmek için insanın, Allah’ı bildirmek için de Allah’ın özelliklerinden haberdar olmak şarttır. İnsanoğlu ken­disini sonsuza çağıranları insan niteliklerinden sıyrılmış, ayakları yere değmeyen varlıklar olarak görmeye çok düşkün­dür. Bu tavır ve eğilim, Kuran tarafından kınanmakta ve put­perest cehaletin bir belirtisi olarak gösterilmektedir. (bk.Fur- kan suresi, özellikle ilk 20 ayet)

Peygamberlere iman hakkında

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 30 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın