Nafile Namazlar

yorumsuz
3.997 views

Nafile Namaz” ne demektir ve nafile namazlar hangi­leridir?

Farz, vâcib ve sünnet namazların dışında kılınan (sevabı bol) namazlara “Nafile Namazlar” denir.

Nafile Namazlar ve Rekatları:

1-   İşrak Namazı (Gündoğumu, 2 rekat)

2-   Duha Namazı (Kuşluk, 2-12)

3-  Tahiyyatül-Mescid Namazı (Camiye Girince, 2)

4-   Abdest ve Gusülden Sonra Namaz (2)

5-   Evvâbin Namazı (Akşam-Yatsı Arası, 4-6)

6-   Teheccüd Namazı (Gece, 2-12)

7-   Yolculuk Namazı (2)

8-    Teşbih    Namazı (4)

9-   Tevbe Namazı (2)

10-   Hâcet Namazı (İstek, 2-4)

11-   İstihare Namazı (2)

12-   Katil Namazı (2)

13-   İstiskâ Namazı (Yağmur Duası, 2)

14-   Küsûf Namazı (Güneş Tutulması, 2)

15-   Hüsûf Namazı (Ay Tutulması, 2-4)

16-   Mübarek Gece (Kandil) Namazları (2-12)

Nafile Namazlar: Beş vakit farz namazların sünnetlerin­den başka, birtakım nafile namazlar daha vardır.

Bunlasın yapılması zorunlu değilse de bu nafileleri yerine getirenlerin Allah’ın rızasını kazanmalarına, derecelerinin yük­selmesine vesile olur. Tatavvu da denilen bu nafilelerin ifâsı kişi­nin ihlas ve takvasını arttırır.

İhlas ve samimiyet ile yapılan ve çoğaltılan ibadetin ecrini (sevabını) Allah (c.c.) artırır.

Nafile Namazların Başlıcaları Şunlardır:

1-   İşrak Namazı

Güneş doğup mekruh vakit çıktıktan sonra iki rekat olarak

kılınır.

2-   Duha (Kuşluk) Namazı

Kuşluk Namazı, gün doğup kerahat vakti çıkışından, Öğle vaktinden 50 dakika öncesine kadar devam eden zaman içeri­sinde iki, dört, sekiz veya oniki rekat olarak kılınan mendup bir namazdır. En iyi vakti, gündüzün dörtte biri geçtikten sonradır

3-   Tahiyyatül-Mescid Namazı

Cami ve mescidlere ziyaret için girildiği zaman, iki rekat Tahiyyatül-Mescid Namazı kılınır; müstehab bir namazdır.

4-   Abdest ve Gusülden Sonra Namaz

Abdest veya gusül aldıktan sonra, daha abdestin yaşlığı kurumadan iki rekat namaz kılınması menduptur.

5-   Evvâbin Namazı

Evvabin Namazı, Akşam ile Yatsı arası, dört veya altı re­kat olarak kılınır.

6-   Teheccüd Namazı

Teheccüd Namazı. Yatsı Namazı ile Sabah Namazı vakti arasında kılınır. En iyi vakti gecenin son bölümüdür. En azı iki. en çoğu oniki, ortası sekiz olan mendup bir namazdır

7-   Yolculuk Namazı

Bir Müslüman bir yolculuğa çıkacağı zaman veya bir yol­culuktan döndüğü zaman, iki rekat namaz kılması müstehaptır.Çıkarken evde, dönünce mescitte (camide) kılması daha efdaldir (faziletlidir).

8-  Teşbih Namazı

Teşbih Namazı dört rekattır. Her rekatında yetmişbeş defa “Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” Teşbih Duası okunur. Müstehap bir namazdır. Teşbih Namazı, ikişer ikişer kılındığı gibi, dört rekat olarak da kılınabilir. Teşbih Namazı’nın vakti ve sebebi yoktur. Her zaman kılınabilir.

Teşbih Namazı şöyle kılınır:

Önce “Niyet ettim Allah rızası için Teşbih Namazına” diye Niyet edilir. İftitah Tekbiri alındıktan sonra Sübhâneke okunur.

Sonra 15 kere “Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe il­lallâhu vallâhu ekber” duası okunur.

Bundan sonra “Eûzü-Besmele’’ ile “Fâtiha” ve bir “Zammı Sûre” okunur.

Yine 10 defa “Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe il­lallâhu vallâhu ekber” Teşbih Duası okunur.

Rüku’ya varılır. 3 defa “Sübhâne Rabbiyel-Azîm” dedikten sonra, Rükû halinde 10 defa “Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” Tesbih Duası okunur.

“Semiallâhü limen hamideh” diyerek Rükû’dan kalkılır. “Rabbenâ lekel-hamd”den sonra yine 10 defa “Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” Tesbih Duası okunur.

 

TekbiP.alınarak Secdeye varılır. 3 defa “Sübhâne Rabbi- yel-Âlâ” dedikten sonra, 10 defa “Siibhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” Teşbih dDuası okunur.

Tekbir alınarak secdeden kalkılır. “Sübhânallah” diyecek kadar durulduktan sonra, birinci oturuş halinde (Celse halinde) 10 defa “Siibhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” Teşbih Duası okunur.

Yine Tekbir ile ikinci secdeye varılır. 3 kere “Sübhâne Rabbiyel-Âlâ” dedikten sonra, yine 10 defa “Sübhânallâhi vel­hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” Tesbih Duası oku­nur. Böylece her rekat için tesbih sayısı 75 olur.

Birinci rekatı kıldığımız gibi, diğer üç rekatı da aynı şekilde kılar otururuz. Tahiyyat ve Salavat’lar okunarak Selam verilir. Dört rekat Tesbih Namazı’nda 300 defa “Sübhânallâhi velhamdü- lıllâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” Tesbih Duası okunmuş olur.

9-  Tevbe Namazı

İnsanlık gereği işlediği günahlarının bağışlanmasını iste­yen bir mümin, güzelce bir abdest alır. Mümkünse tenha bir yer­de iki rekat namaz kılıp tevbe ve istiğfar ederek Allah’tan bağış­lanmasını ister.

10-   Hacet Namazı

Dünya ve âhirete ait isteği ve sıkıntısı olan bir kimse, ab­dest alarak Yatsı Namazı’ndan sonra iki veya dört rekat namaz kılar. Yüce Allah’a hamd, Peygamber Efendimiz’e Salât ve Se- lam’dan sonra şu Hacet Duası’nı okuyup, istediği işin oimasını ve sıkıntısının giderilmesini Yüce Allah’tan ister.

Hacet Duası:

‘‘Allâhümme innî es’elüke tevfika ehli’l-hûdâ, ve a’mâle eh- li’l-yakîni ve munâsahate ehli t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbüde ehli’l- vera’ı ve irfâne ehli’l-ilmi hattâ ehâfük. Allâhümme innî es elüke mehâfeten tahcüzünî an ma’sıyetike hattâ a’mele bitâatike ame­len estehıkku bihî rıdâke ve hattâ enâsıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke’n-nasîhate hubben leke ve hattâ ete- vekkelü aleyke fi’l-ümûri ve hüsne zannin bike. Sübhâne Hâlikı’n- Nûr.”

(“Allah’ım! Ben, Senden hidâyet ehlinin muvaffakiyetini, yakîn erbabının amellerini, tevbekârların ihlasını, sabırlı zatların azmini, korku sahiplerinin ciddiyetini, rağbet ashabının niyazını, takva ehlinin ibâdete çalışmalarını ve ilim sahiplerinin irfanını dilerim. Tâ ki Senden hakkıyla korkmuş olayım.

Allah’ım! Ben, Senden öyle bir korku ve haşyete nâil ol­mak isterim ki beni, Sana günah işlemekten men etsin. Tâ ki Senin tâatinle öyle bir iş işleyeyim ki, onunla Senin rızana layık olayım. Tâ ki Senden korkmaktan dolayı Sana halisane tevbe edeyim, tâ ki Sana sevgiden doğan hayırhahlığımı halisane bir veçhile yapayım ve tâ ki her işte Sana güzel zannımdan dolayı zât-ı ehâdiyyetine mütevekkil bulunayım. Ey nuru yaratan Al­lah’ım! Seni teşbih ve takdis ederim.”)

Bir hadis-i şerife göre Hacet Namazı’nın birinci rekatında Fâtiha’dan sonra Âyet-el-Kürsi, diğer üç rekatında ise Fâtiha’dan sonra İhlâs, Kul eûzü biRabbil-Felâk ve Kul eûzü biRabbin-Nâs sûreleri okunur

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 28 Mart 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın