Müşrik

yorumsuz
272 views

Müşrik

  • Şirk, ortak koşmak, ortak kabul etmek” anlamına gelir. Allah’ın eşi, dengi ve ortağı olduğunu kabul etmektir.
  • Müşrik ise, şirk koşan kişidir.
  • Müşrikler, Allah’ın varlığını inkâr etmezler. Ancak O’nunla birlikte başka tanrılar kabul ederler.
  • Müşrikler, sıfat, irade ve kudret açısından Allah’a eşdeğer olduğunu sandıkları güç ve varlıkları ilâh kabul ederler. Bu varlık, canlı-cansız, görülebilen ya da görülemeyen cinsten olabilir.
  • Şirk ile küfür birbirine yakındır. Müşrik, kâfirlerin bir kısmını tanımlamak için kullanılır. Her müşrik kâfirdir, fakat her kâfir müşrik değildir.
  • Yüce dinimiz İslâm’a göre Allah’a şirk koşmak en büyük günahtır.
  • Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle denilir: “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağış­lamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır” (Nisâ, 4/116).

Müşrik

İnancımıza göre göklerin, yerin ve her şeyin mutlak hakimi sadece Allah’tır (c.c.). Yarat­ma, O’na mahsustur. Hiç kimse ona ortak olamaz.

İnsanın Allah’la İrtibatı Allah Teâlâ insanı yaratmış, fakat onu başıboş bırakmamıştır. Allah (c.c.) insana her an çok yakındır. Ancak, bazı insanlar Allah’la bağını koparmaya çalışmakta ya da O’nunla bağının farkında olmamaktadır, insan, Allah’a yaklaşmaya çalıştıkça, Allah da ona yak­laşmaktadır.

Müşrik

Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:”AllahTeâla hazretleri diyor ki: Kulum, hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O, beni anınca ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse, ben de onu içimden geçiririm. O, beni bir cemaat içerisin­de anarsa, ben de onu, onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O, bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim” (Buhari, Tevhid 50, VIII/212; Müslim, Zikr2, (2675), 111/2061).

Müşrik
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 5 Kasım 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın