Meleklere iman nedir ?

yorumsuz
514 views

Meleklere iman nedir ?

Meleklere inanmakla ilgili neler söylenebilir?

Melekler, hiç isyan etmeden, Yaratıcının kendilerine ver­diği görevleri yerine getiren varlıklar-kuvvetlerdir. Kendilerü için erkeklik ve dişilik sözkonusu değildir.

Meleklere iman nedir ?

Kur’an, meleklerin kanatlı varlıklar olduğunu (Fâtır, 1) söylüyor. Kanatlı olmak Arap dilinde uçmaktan, o da hız ve sü­ratli iş görmekten kinayedir. Bu ifadeye dayamlarak, melekle­rin kanatlı varlıklar olduğu yolundaki ifadenin, onlann çok hız­la iş gören varlıklar anlamına geldiğini söyleyebiliriz.

Melek kavramı henüz gereğince anlayabildiğimiz kav­ramlar arasına girmemiştir. Bazıları meleği, tabiat kuvvetleri­nin, bazıları ise mikropların sembolik ifadesi olarak düşünmüş­tür. Kur’an’ın ifadeleri, bu düşüncenin isabetini haklı gösteren yaklaşımlar sergiler. Fakat Kuran, melekler kavramının bu­nun ötesinde boyutları olduğunu bize göstermektedir. Kur’an içerisinde, melekleri tabiat kuvvetleriyle eşitleyerek işin için­den çıkamayacağımızı gösteren işaretler vardır. Ra’d suresinin 13. ayeti şöye diyor: “Gök gürültüsü Allah’ı hamd ile tespih eder. Melekler de ondan korkarak onu tespih ederler.” Bu ayette Kur’an, mucize bir dokunuşla, tabiat kuvvetiyle me­leği ayırmıştır. En azından şunu söylemek borcundayız:

Meleklere iman nedir ?

Tabiat kuvvetleri de bir mertebede melekler olabilir. Fakat, hepsi bu kadar değil. Çünkü, çok sayıda melekler sınıflı vardır. Melekler; yaradılışlarına, varlık yapılarına yerleştirilmiş olan bir zorun­lulukla görev yaparlar; hürriyetleri, seçme yetenekleri yoktur. Bu yüzden de, iyi yanında kötüyü de yapma yetenek ve se­çeneği olan insan, meleklerden üstündür. Çünkü insa­nın faaliyeti hür ve yaratıcı bir “beri’in faaliyetidir. Oysa­ki melekler, hür ve yaratıcı benlikler değil, mutlak kudretin ve belirli planların bir nevi robotlarıdır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 30 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın