Kunut Duaları’nın Manası

yorumsuz
423 views

KUNUT DUÂLARI

Allâhümme innâ nes’teînüke ve nes’tağfıruke venes’tehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüs’nî aleykelhayra küllehû neş’küruke ve lâ nekfüruke ve nah’leu ve net’rukü mey yefcüruk.Allâhümme iyyâke, nâ’büdü ve leke nüsallî ve nes’cüdü ve ileyke nes’â ve nah’fidü ner’cû rahmeteke ve nahşâ azâ- beke inne azâbeke bil’küffâri mül hık.

Kunut Duaları’nın Manası

Manası; “Ey Allahım! Biz ancak senden yardım isteriz. Senden (günahlarımızı bağışlamanı) mağfiret etmeni diler, senden hidayet isteriz. Allahı m! Sana imân eder, (günahlarımızdan) tevbe edip sana döneriz. İşlerimizde sana dayanır ve sana güveniriz. Seni bütün işlerimizle hayırla anar, sana daimi verdiğin bunca nimetlerden dolayı şükrederiz. Asla nankörlük yapmayız. Sana karşı nankörlük eden günahkarları bırakır ve onlardan ayrılırız. Onlarla olan rabıtamızı (bağlarımızı, ilişkilerimizi) keseriz.”

Ma’nâsı: “Ey Allahım! Biz ancak sana ibâdet ve kulluk ederiz. Ancak senin rızân için namaz kılar ve yalnız sana secde ederiz. Ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak, senin rızana kavuşturacak şeylere koşarız. İbâbetlerimizi sevinçle yapar, rahmetinin ve ihsanının devamını ve çok olmasını isteriz. Yasak ettiğin şeyleri yapmayız ve azabından korkarız. Şüphe yok ki senin azabın kafirlere erişicidir (ulaşır).”

Bu Kunut duaları, vitir namazının son rekatında, zammı sûreden sonra okunur. (Yani; yatsı namazından sonra kıldığımız üç rekat vitir namazının en son rekatı olan üçüncü rekatında.) Fatihadan sonra bir sûre okuyup bitirince bu kunut duâlarmı okuruz. Kunut dualarının yeri vitir namazının son rek’atında okunan zammi sûreden sonra gelir.

İZAH:

Müslüman Kardeşim! Şu Kunut duâlanndaki kulluk ifadelerini biraz düşünürsek ne büyük bir incelik var! Akşama kadar türlü meşakkat içinde çeşitli ihtiyaç ve hallerde bulunan bir Müslüman, akşam olup istirahata çekileceği zaman nasıl yalvarıyor? Nasıl kulluğunu Allâh’a arzediyor. Allâh’dan yardım istiyor.Allâh’dan günâhlarını affetmesini, bağışlamasını istiyor. Allâh’dan daima hidayet istiyor. O’na güveniyor. O’na sığmıyor. Her işinde Allâh’m ismini zikrettiğini (andığım) söylüyor. Kulluğunu ancak O’na yaptığını, O’na secde ettiğini söylüyor. Yâni, Allâh’m büyüklüğünü, kendisinin de Allâh’a muhtaç olduğunu söylüyor.

Vitir namazının, yatsı namazından sonra kılındığını düşünürsek, bir de duâların ma’nâlarmı düşünürsek, müslümanlığm ne büyük bir nîmet olduğunu birazcık anlamış oluruz. İnsan bütün dünya meşguliyetinden kurtulup gece istirahata çekilip namazının en son rek’atında Allâh’ına nasıl duâ ve istiğfarda bulunuyoı Ma’nâlarmı okuyup düşününüz ki, insan ruhunun tek isteği Rabbını memnun etmek, Allâh’ının rıza ve hoşnutluğunu kazanmaktır. Ondan hidayet, saâdet ve mağfiret talebederek iman selâmetiyle yaşayıp O’na iman ve tevbe ile kavuşmak gayretindedir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 31 Mart 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın