Kimlerin Duası Kabul Olur

yorumsuz
8.916 views

DUASI KABUL OLUNAN KİMSELER

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor:

“Üç kimse vardır ki, dualarının kabul olunmasında şüphe yoktur:

1-Mazlumun duası,

2-Misafirin duası,

3-Baba ve annenin evladı için yaptıkları dualardır.’^

“Babanın (evladı için yaptığı) dua hicapları deler, anında Allah Teala’ya vâsıl olur.”85

“Zulme uğrayan facir de olsa (Allah Teala’nm nezdinde) duası makbuldür. Onun facirliği kendi aleyhinedir.’

“Üç kimse vardır ki, duası geri çevrilmez:

Oruçlunun iftar vaktinde yaptığı dua,

Adil hükümdarın duası,

Zulme uğrayan kimsenin yaptığı dua.”

“Uç kimse vardır ki, Allah Teala onların duasını geri çevirmez:

Kimlerin Duası Kabul Olur

Allah Teala’yı çok zikreden zâkirlerin, zulme uğrayan mazlumların, adaletle hükmeden devlet başkanlarının duası geri çevrilmez.”

“Dört kimsenin duası kabule şâyândır: Adil hükümdarın, mazlumun, babanın evladına ve müslümanın müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı duadır.”

“İki kimse vardır ki onların duası ile Allah arasında perde yoktur: Onlar, zulme uğrayan mazlumun ve müslümanın müslüman kardeşi arkasından yaptığı duadır.” O “Müslümanın, müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı hayır dua kabule şayandır. Başucunda duran bir melek vardır. Ne vakit müslüman, kardeşine hayır dua ederse “Amîn” der ve: “Yaptığın duanın bir misli de senin için olsun.” der.”

“Her peygamberin makbul bir duası vardır. O peygamber onunla dua eder. Ben de duamı ahirette ümmetime şefaat olmak üzere gizlemek isterim.”91

“Beş kimse vardır, onların duaları Allah Te- ala’nın katında makbuldür:

Mazlumun kurtulana kadar yaptığı dua, hacının hac farizasını ifa edene kadar yaptığı dua, gazinin harpten dönene kadar yaptığı dua, müslümanın müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı hayır dua ve hastanın iyi olana kadar yaptığı duadır.

Kabul olmak yönünden bunların en süratlisi, mü’minin mü’min kardeşinin gıyabında yaptığı hayır du- adır.”

“Hastanın yanına girdiğinde ona söyle, sana hayır duada bulunsun. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir.”

“Hastaları ziyaret ediniz ve hayır dua isteyiniz. Zira hastanın duası makbul ve günahı affolunmuştur.”

“Hamil-i Kur’an’ın (ilmi ile âmil olan hafız) duası makbuldür. O ne için dua ederse, duası kabul olunur.”

“Sıkıntı ve kederli zamanlarında duasının kabul olunmasını isteyen kimse, geniş zamanlarında duayı çok yapsın.”

“Hangi cemaat bir yere toplanır da onlardan bazısı dua eder, bazısı “âmîn” derse, Allah (c.c.) onların bu duasını kabul eder.”

“Kim duasının kabul olunmasını ve sıkıntısının gitmesini arzu ederse, darda kalan kimseye yardım etsin.”

“Darda kalan kimsenin duasından korkun.”

“Kendi aleyhinize, çocuklarınız ve mallarınız hakkında beddua etmeyin; duaların kabul olunduğu bir saate tesadüf edersiniz de bedduanız kabul olunur.”

“Kabul olacağını yakînen bilerek Allah’a dua e- diniz. Biliniz ki, Allahü Azimüşşan gaflette bulunan bir kalple yapılan duayı kabul etmez.”

Kimlerin Duası Kabul Olur
Kimlerin Duası Kabul Olur

Kimlerin Duası Kabul Olur,duası kabul olan kişiler kimlerdir ?

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 17 Ocak 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın