Kelimeyi Tevhidin Fazileti

yorumsuz
846 views

KELİME-İ TEVHİD İN FAZİLETİNE DAİR HADİS İ ŞERİFLER

Lâ ilâhe illellâh, Muhammedün rasûlüllâh*

Kelime-i Tevhid’in faziletine dair bazı hadis-i şerifler şunlardır:

“Musa (a.s.) Allah Teala’ya dedi ki:

“Yâ Rabbi! Bana öyle bir şey öğret ki, onunla Zat-ı Ecelli A’lâ’nı zikredeyim.

Allah Teala:

“Yâ Musâ! Lâ ilâhe illellâh de.” buyurdu.

Musa Aleyhisselam: “Yâ Rabbi! Bütün kulların bunu söylüyorlar, ben hususî bir şey söylemek istiyorum.”

Allah Teala: “Yâ Musa! Yedi kat semalar ve yedi kat yerler terazinin bir kefesine, “Lâ ilâhe illellâh” diğer kefesine konsa bunun sevabı ağır gelirdi.” buyurdu.16

“Kelime-i Tevhid’in başındaki lâm elifi (dört elif miktarı) uzatarak (bir defa) okuyan kimsenin dört bin büyük günahı affedilir.”

“İmanınızı tazeleyin. “

Ashab: “Yâ Resûlellâh! İmanımızı nasıl yenileyebiliriz?” dediler.

Rasulü Ekrem (s.a.v.): “Kelime-i Tevhid’i çok söyleyiniz.” buyurdu.

“Bir kul günah-ı kebâir yapmaktan sakınır; Keli- ıne-i Tevhid’i okursa, semanın kapıları açılır, Arş-ı A’lâ’ya ulaşır.”

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: Cebrail (a.s.)’ın şöyle dediğini işittim: “Lâ ilâhe illellâh kelimesi gibi büyük bir kelime nazil olmadı. Yedi kat semalar ve yerler, dağlar, ağaçlar, denizler bu kelime-i şerif hürmetine kâimdir. Bu kelime hürmetine azaptan kurtarılır. Cenab-ı Hakk’a en çok bu kelime ile yaklaşılır. Cehennemden halâs olup cennete dahil olmak bu kelime iledir. Kelime-i Tevhid terazinin bir kefesine, yedi kat sema ve yerler diğer kefesine konsa idi, Kelime-i Tevhid ağır gelirdi.”

“Kıyamette bana en yakın olanlar Kelime-i Tevhid’i çok getirenlerdir.”

Kelimeyi Tevhidin Fazileti

“Her beş vakit namazdan sonra Kelime-i Tevhid’i getiren için cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır, kilitlenir ve kıyamet günü de istediği kapıdan cennete girer.”

“Her kim günde yüz defa “Lâ ilâhe illellâh” derse kıyamet günü mahşere, yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak gelecektir.”

“Her kim ihlas ile “Lâ ilâhe illellâh” derse cennete girer.” Ashab: “Bunun ihlâsı nedir yâ Resûlellâh?” dediler. Rasulü Ekrem: “İhlası, Cenab-ı Hakk’ın yasak kıldığı şeylerden kaçınmaktır.”

“Zikirlerin en efdalı “Lâ ilâhe illellâh”tır.”

“Cennetin anahtarı “Lâ ilâhe illellâh”tır.” ü “Allah Teala Arş’ın altında nurdan bir sütun yaratmıştır. Bir kimse “Lâ ilâhe illellâh” derse, o sütun harokete gelir, sarsılır. Cenab-ı Hak: “Ey sütun! Neden sarsılıyorsun, sakin ol!” buyurur. Sütun: “Yâ Rabbi! Lâ ilâhe illellâh diyen kulunu affetmedikçe hareket edeceğim.” der.

Allah Teala: “Ben, o kulumu mağfiret ettim” bu yın ur. Nurdan yaratılmış olan sütun da sakin olur.”

“Lâ ilahe illellâh” ehline kabirde, mahşerde, ö- lıım anında korku yoktur. Sanki ben onlara bakıyorum, kaim lerinden başlarındaki toprağı dökerler ve bizden hüznü >;ıdcren Rabbimize hamd olsun derler.”

“Lâ ilâhe illellâh” ile Cenabı Ecelli A’lâ’nın a- ı asında perde yoktur.”

“Allah Teala “Lâ ilâhe illellâh” diyen kimseden doksan dokuz belayı kaldırır. Bunlardan en küçüğü ise, kalp sıkıntısı çekmemektir.”

Hadis-i kudsîde Allah Teala:

“Lâ ilâhe illellâh diyen benim tevhid kaleme girmiştir. Tevhid kaleme giren kimse de benim azabımdan emin olur.” buyurmuştur.

Muhyiddin-i Arabî Hazretleri, Kelime-i Tevhid’in fazileti hakkında demiştir ki:

“Her kim Kelime-i Tevhid’i samimi bir kalp ve tam bir itikad ile okumaya devam ederse, Allah Teala rızkını ona meşakkatsiz ihsan eder.”

İmam-ı Kastalânî Hazretleri der ki:

Kelimeyi Tevhidin Fazileti
Kelimeyi Tevhidin Fazileti

“Sabahları bin defa “Lâ ilâhe illellâh” diyen kimseye Allah Teala rızık kapılarını açar. İşlerinde kolaylık ihsan eder. Akşamları yatarken yüz veya bin defa samimi bir kalp ile okursa ruhu, Arş-ı A’zam’ın altına çıkarak secdeye kapanır ve Cenabı Ecelli A’lâ tarafından ruhaniyete gark e- dilir. Bu Kelime-i Tevhid’i sabahları biner defa okumaya devam eden kimse, şeytan ve nefs-i emmâresini zayıflatır.” Cenab-ı Ecelli A’lâ buyuruyor ki:

“Ey iman edenler! Allah’ı çok zikredin ve onu sabah akşam teşbih (ve tenzih) edin.”

Kelimeyi Tevhidin Fazileti,kelimeyi Tevhit Nedir,Kelimeyi Tevhit Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Ocak 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın