Kederli Zamanda Okunacak Dua

yorumsuz
799 views

SIKINTILI VE KEDERLİ ZAMANLARDA OKUNACAK DUALAR

Lâ ilâhe illellâhül azıymül halîm* Lâ ilâhe illeilâhü rabbül arşil azıym* Lâ ilâhe illeilâhü rabbüs semâvâti ve rabbül erdi ve rabbül arşil kerîm*“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sıkıntılı zamanlarında bu duayı okurlardı.”

Allâhü Allâhü rabbî lâ üşrikü bihî şey’â

Kederli Zamanda Okunacak Dua

Manası: Bütün işlerde Allah’a sığınır ve O’na hiçbir şeyi eş koşmam.

“Sıkıntılı zamanlarınızda (bu duayı) okursunuz.”66 “Kederli ve sıkıntılı zamanlarında Ayet’el-Kürsî ve

Sure-i Bakara’nın son iki ayetini (Amener rasûlü) kim o-

kursa, Allah Teala ona yardım eder, sıkıntıdan kurtarır.”

Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimin*

Sa’d b. Ebî Vakkas (r.a.) anlatıyor:

“Ben Rasulüllah’tan işittim. Öyle bir dua biliyorum ki, kim onu sıkıntılı zamanlarında okursa, sıkıntı ve kederi ondan kaldırır. O da kardeşim Yunus’un balığın karnında okuduğu (bu) duadır.”

Ene abdükebnü abdikebnü emetike fî kabdatike nâsıyetî bi yedike mâdın fiyye hukmüke adlün fiyye ka- dâüke es’elüke bi küllismin hüve leke semmeyte bihî nef- seke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halkıke eviste’serte bihî fî ılmil ğaybi ındeke en tec’alel kur’âne nûra sadrî ve rebiy’a kalbî ve cilâe huznî ve ze- hâbe hemmî*

Manası: Allah’ım! Ben senin kulunum ve kulunun

oğlu ve cariyenin oğluyum. Nasiyem, yed-i kudretindedir. Hükmün bende caridir. Kazân, hakkımda adalettir. Senin olan, senin kendini isimlendirdiğin, kitabında buyurduğun, halkından birine bildirdiğin, kendi ilminde veya ilm-i gay- bında Zat-ı Ecelli A’lâ’na tahsis buyurduğun her isim ile senden dilerim ki, Kur’an’ı göğsümün nuru, kalbimin baharı, hüznümün, sıkıntı ve kederimin gidericisi kılasın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:

“Kime bir merak veya bir hüzün isabet eder de (bu duayı) okursa, Allah Teala onun merakını giderir, sıkıntısının yerine ferah verir.”

Ashab: “Yâ Resulellâh! Bu kelimeleri öğrenmeli mi?” deyince, Resulüllah (s.a.v.): “Evet, bunları işiten herkesin öğrenmesi lazımdır.” buyurdular.

Kederli Zamanda Okunacak Dua
Kederli Zamanda Okunacak Dua

Kederli Zamanda Okunacak Dua,bir kimse sıkıntıda veyahut kederli ise bu duayı okumalı

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 31 Ocak 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın