Kadınlara mahsus haller nelerdir ?

yorumsuz
330 views

Kadınlara mahsus haller nelerdir ?

1. Hayız Hali (Âdet/Aybaşı Hali) 2. Nifas Hali (Lohusa Hali) 3. İstihâze (Özür) Hali (Hayız ve Nifas Süresini Aşma Hali)

Kadınlara Mahsus Haller:

Kadınların, âdet hali denilen “Hayız”, lohusa hali olan “Nifâs”, hastalık hali olan “İstihâze” diye 3 hali vardır:

Hayız: 9-50 veya 55 yaşları arasında, kadınların döl yata­ğından gelen kana hayız kanı denir. Bunun müddeti en az 3, en fazlas 10 gündür. Her kadının âdet gün sayısı değişiktir.

Bu müddet içerisinde şer’an kendisine helal olan bazı şey­ler haram olur.

İlk adet görmeye başlayan bir kız, kaç gün kan görürse, gördüğü gün sayısı onun âdet günü olur. Bazı kadınların âdet günlerinin sayısı değişebilir. Mesela, âdet günü 5 gün olan bir kadının iki defa 6 veya 4 gün âdet görürse, âdet günü 6 veya 4 gün olur.

İlk âdet görmeye başlayan bir kadının, kesilmeyip devam edecek olursa, her aydan 10 günü âdet, 20 günü temizlik müdde­ti olarak kabul edilir.

Hayız halinde zevciyet muamelesinde (cinsel ilişkide) bu­lunamayacağından, bir kadının görmekte olduğu âdetini gizle­mesi veya âdet görmediği halde görüyorum diye iddia etmesi helal değildir.

Nifâs:

Kadınların doğum anından 40 güne kadar gördük­leri kana, nifâs hali denir. Bu müddet içerisinde şer’an kendisine helal olan bazı şeyler haram olur.

Doğum anından itibaren görülmeye başlayan kanın kesil­diği gün, iohusalık müddetinin sonu olur.

Doğum ikiz olursa, nifâs müddeti birinci çocuğun doğu­muyla hesaplanır. Doğan çocuğun âzâları belli ise, nifâs hali meydana gelir. Âzâlar belli değil ise nifâs hali meydana gelmez.

Doğumdan sonra kan görülürse nifâs hali meydana gelir. Görülmezse nifâs hali zuhur etmediğinden, gusletmesi gerekme- yip abdestli ise abdesti bozulur. Oruçlu ise orucu bozulmaz. Yal­nız ihtiyaten gusletmesi gerekir.

İstihâze: Bu kan kadınların özür kanıdır. Hayızda üç gün­den az, on günden fazla, nifâsta kırk günden çok gelen kana, dokuz yaşına gelmemiş çocuktan ve ellibeş yaşını geçmiş ka­dından gelen kan, istihâze yani özür kanıdır. Bu haldeki bir kadın özür sahibi olduğundan, özürlüler gibi hareket ederek ibadetlerini yaparlar.

Hayız ve nifâs halinde câiz olmayan şeyler nelerdir?

Hayız ve Nifâs Halinde Câiz Olmayan Şeyler: 1- Namaz kılınamaz. 2- Şükür Secdesi yapılamaz. 3- Oruç tutulamaz. 4- Herhangi bir yere yazılı âyetlere el sürülemez. 5- Mescidlere girilemez. 6- Kâbe tavaf edilemez. 7- Zevciyet muamelesinde (cinsel ilişkide) bulunulamaz.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 28 Mart 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın