Itikadî Mezheplerin Kurucuları

yorumsuz
3.577 views

HAK MEZHEPLERİNİN KURUCULARI

Itikadî Mezheplerin Kurucuları

İMAM-I MANSUR MATÜRİDİ:
Asıl adı Muhammed olan bu zat Semerkand’ın Matürid köyünde 280 H. yılında doğmuş ve 333 H. tarihinde de ahirete göç etmiştir. Bu büyük Türk âliminin kurduğu Iti- kadî mezhebe bilhassa Türkler bağlanmışlardır. Bu mezhebe bağ­lananların ameldeki mezhepleri Hanefîdir.

EBUL HAŞAN ELEŞARİ:
Gerçek adı Ali olan bu zat 260 Hicrî yılında Basra’da doğmuş ve 324 senesinde Basra’da ölmüştür. Ön-colori Mu’tezile mezhebini benimsemiş som.ilan bu yoldan ayrıla rak Eş’ari mezhebini kurmuştur. Amelde Şafiî Mezhebini benimse yenler bilhassa bu kolu kabul etmişlerdir. Eşari ile Matüridi rrıezhe bi arasında 15 kadar mesele vardır. Maliki Mezhebine bağlı olanlar da bu mezhebi benimsemişlerdir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 16 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın