İstihare Duası

yorumsuz
505 views

İSTİHÂRE DUÂSI

“Allahümme innî estehîruke biilmike, ve estakdiruke bikudretike,ve es’elüke min fadlikelazîm Feinneke takdiru ve lâ ekdiru ve tâ’lemü ve lâ a’lemü ve ente allâmül guyûp. Allâhümme in küne tâ’lemü enne hâzelemre hayrum lîfî dîni ve meâşî ve âkibet-i emri ve âcil-i emrî ve âcilihi Fakdirhü li ve yessirhü lî sümme bârik lî fîhi. Ve in künte tâlemü enne hâzel emre şerrun lîfı dîni ve meâşî ve âkıbet-i emri ve âcili emrî ve âcilihî fasrifhü annîvasrifnî anhü vakdir liyel hayre haysü kâne sümme erdmî bihî”

İstihare Duası Nedir,İstihare Duası Nasıl Yapılır ?

Yapılacak herhangi bir işin hayırlı olup olmadığını anlamak için istihâre yapılır. İstihâre namazı iki rek’attır. Namaz bittikten sonra istihâre duâsı okunur. Abdestli olarak kıbleye karşı yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülürse hayırlıdır. Siyah veya kırmızı görülürse o işin iyi gelmiyeceğine işâret olarak şerdir. İstihâre ica bında üç veya yedi kere tekrarlanabilir.

İSTİHARE DUASI VE NAMAZI

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor:

“İstihare eden mahrum olmaz, istişare eden piş¬man olmaz. Tutumlu olan muhtaç olmaz.”312 Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

“Bir işe gireceğin vakit Rabbinden yediye kadar rüya ile istihare et. Sonra kalbine ne doğarsa ona göre hareket et. Muhakkak hayır ondadır.”3i3

İstihare Duası

Allâhümme innî estehıyruke bi ılmike ve estakdiruke bî kudratike ve es’elüke min fadlikel azıymi fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemü ve lâ a’lemü ve ente allâmül ğuyûb* Allâhümme in künte ta’lemü enne hâzel emra hayrun lî fi dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ev âcili emrî ve âcilihî fakdirhü lî ve yessirhü lî sümme bârik lî fîhi ve in künte ta’lemü enne hâzel emra şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ev âcili emrî ve âcilihî fasrifhü annî vasrifnî anhü ve kaddir liyel hayra haysü kâne süm¬me raddınî bih*

İstihare Duası Manası: “Ey Allah’ım! İlminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle muvaffak kılmanı ister ve büyük fazlını dilerim. Çünkü Sen kadirsin, ben kâdir değilim. Sen bilirsin ben bilmem. Sen bütün gizli işleri olduğu gibi bilirsin. İlahî! Eğer şu işim benim din ve dünyam için hayırlı ise bunu yap¬maya bana kudret ver ve işimi kolaylaştır. Sonra beni bun¬da mübarek kıl. Eğer bu iş benim din ve dünyam ve bütün işlerim için şer ise beni o işten vazgeçir ve beni uzaklaştır, Allah’ım!

Cabir (r.a.)’dan rivayet edilmiştir:

“Rasulü Ekrem, Kur’an’dan bir sure anlatır gibi bütün işlerde bize istihareyi öğretir ve şöyle buyururdu:

“Sizden biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzdan ayrı olarak iki rekat namaz kılsın, namazın sonunda (bu duayı) okusun ve isteyeceği şeyi söylesin.”

İstihare Duası
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 21 Mart 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın