İslamda Cinsel Eğitim

yorumsuz
1.830 views

CİNSEL EĞİTİM FARZDIR

İslamda Cinsel Eğitim

‘İslam Dini’nin cinsel hayatı düzenleyici düsturlarının bü­yük çoğunluğu yapılması gereken emirler (farzlar) ve kaçınıl­ması gereken yasaklar (haramlar) şeklinde olduğu içindir ki, bu ilâhî emirler ve yasakların belirli bir müfredat içerisinde cinsel öğretimi farzdır.

Pek tabiîdir ki bu öğretim genelde ancak ve ancak Kur’an ve Sünnet ölçülerini esas alan bir eğitim sistemi içinde ger­çekleştirilebilir.

Dışımızdakiler istismar ediyor veya bazı müminlerin id­raklerine sığdınlamıyor diye farz bir öğretim ertelenemez.

Kaldı ki Hak bilgilerin doldurmadığı boşluğu Bâtıl bilgiler doldurur doldurmaktadır da. Bu sadece ibadet ve ahlak haya­tımızı değil, îman hayatımızı kemirmektedir.Cinsellik konusunda bilgi sahibi olmak yanında cinsel ha­ramları bilmek de ferzdir. Bu gerçeği misallendirmek için di­nimizin cinsel hayatla ilgili yasakların (haramların) bir kısmına bakalım:

Şehvetle bakma, evlenilebilecek bir kadınla bir arada yalnız kalmak, flört, cinsel duyguları uyarıcı musiki, zina, lutîlik, sevicilik, hayvanlarla cinsel temas, vücudun örtülmesi gereken yerlerini açığa vurmak, kadın ticareti, cinsel kaynaklı if­tira (kazif), cünüplük sonrasında gusül abdestini bir namaz vaktini aşacak şekilde ertelemek, hadımlaşmak, kısırlaşmak, adet ve lohusalık günlerinde cinsel ilişki, zevceye arka organ­dan temas, dinî ve sıhhî bir mazeret olmaksızın kocanın cin­sel arzularına karşı çıkmak, kadını ihmal etmek vs..

Yukarıda bir kısmına işaret ettiğimiz Kuran ve Sünnet’e dayanan cinsel meseleleri ve bunlarla ilgili gerekli ayrıntıları öğretmek ve öğrenmek elbetteki farzdır.

Bu haramlar öğretilmez ve öğrenilmezse nasıl bilinecek­tir. Bilinmedikçe de bunlardan nasıl korunulacaktır.

CİNSELLİK UTANILACAK BİR KONU MU?

Cinsî konular iffetli insanlarda utanma ve çekinmeye yol açtığında İslam’da kişinin iffet duygularının bozulmadan eği­tilmesi hedef alınmıştır. Bu sebeple gerek Kur’an-ı Kerim’de gerekse hadislerde cinsî meseleler genel olarak dolaylı bir şekilde ifade edilir. Peygamber Efendimiz, en fazla haya sahi­bi bir insan olarak, bu hususların ihtiyaç halinde açıkça konu­şulması ve bilgisizliğin giderilmesi gerektiğini fiilen göster­mişlerdir. Evet, utanma duygusu insaniyetin ve İslam’ın bir gereğidir; ama İslam’ın emir ve yasaklarını bilip öğrenmek ve uygulama hususunda utanma olmaz.

Hadiste buyrulduğu gibi, “Hakkı öğrenmede ve sormada Allah size utanmanızı emretmez.”

İslamda Cinsel Eğitim

Madem ki İslam cihanşümul bir dindir ve her çağdaki her insanın, her ihtiyacına cevap verir ve cinsî hayatı da berrak prensipleriyle yönlendirir. O halde bu konuların uuâktmt u. gun şekilde konuşulup anlatılması, cinsi eğitimin sıhhatli b* mecrada gerçekleştirilmesi şarttır, özellikle gençlerin buhrat lardan uzak, yaratılışlarına uygun sağlıklı bir gelişme göstererek şahsiyetlerini bulmalarında, bu eğitimin büyük önemi vardır.

Kaynak:

İslama Göre Evlilik ve Cinsel Hayat

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 2 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın