Hadisler hakkında

yorumsuz
416 views

Hadislerin kaynak olarak alınmaması anlamında değerlendirebilir miyiz?

Böyle birşey söylenemez. Hadisleri, daha genel bir ifadeyle sünneti dışlayarak Kur’an’ı anlamak çok zordur. Sünnet Kur’an’a, Hz. Peygamber tarafından getirilen yorumdur. Bu yo­rumun da zamanüsütü olmayan, yani yalnız o devri ilgilendiren ve o devirle kayıtlı kalan birşkısmı vardır. Fakat biz burada sünnetin zamanüstü tespitleriyle ilgilenmekteyiz.

Unutulmaması gereken şudur: Tevhitte Allah ve din tek ol­duğu gibi dinin kaynağı da tektir. Dine ikinci bir kaynak ekler­seniz şirke girersiniz. Peygamber’in sünneti dinin kaynağı de­ğil, kaynağa getirilen yorumdur. Bu yorumun yani sünnetin mütevâtır (kesin belgeye dayalı) olanından yararlanırız; an­cak onu Allah’ın kitabına ortak yapamayız.

İslam tarihinde, başta Imam-ı Azam, (ölm. 150/767) ol­mak üzere bir dizi büyük bilgin-düşünür, hadislerin bir hukuk kaynağı olarak kullanımını genelde Asnsaadet’le kayıtlı gör­mektedir. Çağımızın, hatta son birkaç yüzyılın en büyük İslam düşünürü olan Muhammed İkbal (ölm. 1938), vatandaşı bü­yük düşünür Şah Veliyyullah Dehlevî (ölm. 1762) ile birlikte İmam-ı Azam’ın görüşüne katılıyor, (bk. İkbal, Reconstruction, 163-164)

Şunu da unutmayalım ki, sünnet sözüyle biz mütevâtır sünneti kasdetmekteyiz. Peygamberimize isnat edilen bir yığın uydurma sözü sünnet başlığı altında toplamak gibi bir niyeti­miz yoktur.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Mayıs 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın