Güzel Ahlak

yorumsuz
585 views

GÜZEL AHLÂK

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Hadis-i Şeriflerin­de şöyle buyurmuştur:

“İslâm, ahlâk güzelliğinden, güzel ahlâk-‘dan ibarettir” demektir.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (Aleyhis- selâm) m Allâh tarafından Peygamber olarak gönde­rilmesinin hikmeti güzel ahlâkı tamamlamak için olduğu beyan edilmektedir.

Resûlü Ekrem Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde bu­yuruyorlar ki:

“Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”

Demek ki, Allâh, son Peygamberi Hz. Muham­med (Aleyhisselâm)’ı yüksek ahlâkı, bütün güzel
huyları tamamlamak ve kemâle erdirmek için gön­dermiştir. Ve bu hakikat gerçekleşmiştir. Hz. Mu- hammed (Aleyhisselâm) m hayatının hangi safhası­na bakarsak bakalım Mahzâ-baştan sona hepsi güzel huyların, mekârimi ahlâkın, ahlâk güzelliklerinin bi­rer nümûnesidir.

Güzel Ahlak

Resulüllâh’ın hayatını bu mübarek sözünde in­celeyebiliriz. Resulûllâh en azılı düşmanlarını bile affetmiş bağışlamıştır. Peygamberimizin hayatını ve Hadis-i Şeriflerini tetkik ettiğimizde tümünün güzel ahlâk örneği olduğunu görürüz.

Hz. Âişe (R.A.) vâlidemizden Peygamberimizin ahlâkı sorulduğu zaman “O’nun ahlâkı Kur’ân idi.” buyururlardı. Bunun böyle olması gâyet tabii bir ger­çektir. Çünkü Resûlü Ekrem: “Ben mekârimi ahlâkı it­mam için, bütün ahlâk güzelliklerini tamamlamak için gönderildim” buyurmuştur.

Sevgili Peygamberimiz, müminlerin imânda ke­mâle erebilmeleri ancak güzel ahlâk ile olacağını bil­dirmektedir. Ahlâkı güzel olan müminlerin imanı kâmil sahibi olacaklarını şu Hadis-i Şerif bildiriyor:

“Müminlerin îmân yönünden en üstünü, ahlâkça, huy bakımından en güzel olanlarıdır’

Ahlâkında bozukluk olan müminlerin imanla­rında zayıflık vardır. İmanını yükseltmek isteyen ah­lâkını güzelleştirmelidir. Zayıf imân, sahibini Cenne­te götürebilmesi tehlikelidir. Akıllı müslümanlar ah­lâkını güzelleştirmek için dâima gayret ederler.

Sevgili Peygamberimiz, Hadis-i şerifinde:

“Sizin en hayırlılarınız, en seçkin, en kıymetlileriniz, ahlaken en güzel olanlarınızdır” buyuruyor.

İyi huylu, güzel ahlâklı olmak insanın kendi elin­dedir.

Güzel ahlâklı olmak isteyen müslüman Peygam­berimizin ahlâkını okuyup öğrenmelidir. Peygamberimizin ahlâkını kendisine örnek tutmalıdır. Çünkü Peygamberimiz kadar güzel ahlâklı bir insan daha doğmamıştır.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 9 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın