Fatiha Suresi’nin Manası

yorumsuz
339 views

FATİHA SÛRESİ

Okunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym

EIhamdü lillâhi Rabbil-âlemiyn[l] Er-Rahmârıir-Rahiym [2] Mâliki yeumid-dîyn [3] İyyâke-nâbüdü ve iyyâkenesteiyn [4] İhdinas-sırâtal-müstekıym [5] Sırâtalleziyne en’amte aleyhim Gayril-mağdûbi aleyhim ve leddâlliyn [6] (Âmin!…)

Fatiha Suresi’nin Manası

Ma’nâsı: “Hamd (övmek, övülmek), âlemlerin Rabbı olan, Rahmân ve Rahîm olan, âhiret gününün sahibi olan Allah’a mahsustur. (Ya Rabbi) ancak sana kulluk ederiz (ibâdet ederiz), ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nîmet verdiklerinin yoluna ilet… Gazaba uğrayanların ve sapıkların (yoluna) değil.” (Âmin!…) (Yâ Rabbi duamızı kabûl eyle!…)

İzâh: En büyük duâ “Fâtiha Sûresi”dir. Fâtiha Sûresiyle “Âyeter Kürsî”yi okuyanın evinde nazar değme zararı olmaz. Yâni bu sûreleri okuyan kimseye nazar

değmez. Akşam sabah bu Fâtiha Sûresini okumalıdır. Hastalara da Felâk, Nâs, Fâtiha Sûrelerini okumalıdır.

Allahü Ekber

Manâsı: “Allâh en yüce, en büyüktür”

Tekbir her namaza başlarken, rükû’a eğilirken, secdelere kapanırken, namaz arasında yapılan rükünden rükûne geçişlerde yani, kıyam (ayakta durmak), rükû, secdeler namazın birer rüknü (esası) olduğundan bunları yaparken, kıyamdan rukû’a eğilirken “Tekbir” getirerek eğiliriz, secdeye giderken “Allâhü Ekber” diyerek “Tekbir” getirerek, secdeden kalkarken yine “Tekbir” ile kalkarız. İşte böyle rükünden rüküne geçişlerde dâima “Tekbir” söylenir. İki kelimelik bir cümleyi anlatabilmek için ne kadar uzattık. Yine de tam olarak “Tekbir” ile rükû (Tesbihi)nin içine aldığı geniş ma’nâyı tam olarak anlatamadığımı düşünmeni isterim.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 30 Mart 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın