Eski Yunanlılarda Cinsellik

yorumsuz
3.492 views

ESKİ YUNANLILARDA CİNSELLİK

Çıplaklık tarihiyle meşhur dönemlerden biri eski Yunan dönemidir. Fahişeliği açıktan açığa meslek sayan Yunan Site devletinde kadın hor görülmüş ve ona sadece bir zevk aracı olarak bakılmıştır.Eski Yunanlılarda Aphrodite ve Mediea gibi ahlaksız tip­lemeleriyle meşhur putlar oluşturulmuştur. Sanat; çıplaklıkla özdeşleşmiştir.

Bu dönemde çıplaklık alabildiğince yayılmıştır. “Serm leşmiş fahişeler ile kaşarlanmış or…. cemiyet bünyesinde  hiçbir devirde eşine rastlanmayan bir itibar ulaşmıştır. Düşük kadınların yatakları ile genelevler, diğer bütün İçtimaî zümrelerin yöneldiği bir buluşma merkezi haline ge|miş,Çıplak fahişe gurubu, İlmî ve edebî sohbet meclislerini itirazsız lideri olmakla yetinmemişler hatta siyasî kararlara da yatak odalarında etkilerini sürdürmüşlerdi. Eski Yunanda çıp. laklık ve cinsî sapıklık Yunanlıların yüreklerinde sönmek bil­meyen bir şehvet kudurganlığının cehennemi yalazı dalgalanıyordu.

Her meydanı çıplak kadın heykelleri dolduruyordu. Sanat­larında, heykellerinde çıplaklığı putlaştıran Eski Yunanlılar çıp­laklık belâsından kafalarını kurtaramadılar. Askerler, idareciler ve memurlar işlerinden çok şehvete kapıldılar. Çok fazla za­man geçmeden Yunan medeniyetleri çatırdayarak parçalandı.

ROMALILAR DÖNEMİNDE CİNSELLİK

Roma’nın kuruluş yıllarında örtünmeyi seven Romalı ka­dınlar, yüzünü kapamadıkça sokağa bile çıkmazlardı. İşte bu dönemde, Romalılar her alanda ilerleme ve başarı gösterdiler.

Ne yazık ki fazla bir zaman geçmeden sayısız nimetlere erişen Romalılar, eğlence ve zevke yönelmeye başladılar. K* dınlar, göğüs boşluğundan kalbin fırlamasını andırır bir tarz­da sokağa fırladılar. O zaman, hücum unsuru olan erkek, sı nefti bazları uğrunda, biçarelerin ahlâkını bozmaya, iffetle11 nin eteğini kirletmeyle, örtülerini kaldırmaya başladılar.

Ahlakî prensiplerle sosyal hayatı ayakta tutan bağların bu şekilde çözülmesi sonucu Roma halkı arasında erotizm, çıplak­lık ve fuhuş yaşamı salgın bir hal aldı. Çıplaklık ve hayâsızlık, tiyatro ve benzeri yerlerde “sanat” adıyla telkin edilmekteydi. Hatta çıplak resimler ve seks sahnelerini tasvir eden resimler her evin vazgeçilmez süsü ve dekoru haline gelmişti.

Roma’da ahlaksızlığı ve çıplaklığı sanat kılıfıyla meşrulaş­tırma süreci yaşanmıştır. Erotizm, çıplaklık, sefahat alemleri, fuhuş salgını…. Çıplak meleklerin (!) kanat çırpmalarını göste­ren tablolar, çıplak tanrıçalar ve tanrılar evlerin duvarlarını süs­leyen tabloların başlıca konusu olmuştur. Kadınlar ve erkekle­rin çırılçıplak beraberce banyo yapmaları moda halini almıştır. Edebiyat ise bütünü ile ahlaksızlığın bir manzumesini oluştur­muştur. Üstelik bu durum, bu zevksizlik toplumu oluşturan bütün kesimleri içine almaktadır. Vahşî çıplaklık ve şehvet düşkünlüğü uygar ve ilerici olmanın ölçüsü sayılmıştır.

Eski Romadaki ahlak bozukluğunun dünya kurulalı emsa­li görülmemişti. Roma kadınları ırz ve namusun ne demek ol­duğunu adeta unutmuşlardı. Evlenmemiş kızlar dahi bu hu­susta farklı davranmazlar her türlü çılgınlıktan kaçınmazlar- dı… Resmi ziyafetlerde özel ziyafetlerde kadınlar ve erkekler sofradan kalktıktan sonra alenen her türlü ahlaksızlığı ve re­zilliği yaparlar azgınlığını sürdürürlerdi.

Bin sene devam eden “Roma İmparatorluğu” Hun ve Vindal kabilelerinin eli ile yıkıldı. Putperest Romalıların cinsel sapıklı­ğa düşmeleri aynı zamanda onların da sonlarını getirmiştir.

Eski Hindistan’da da kadın, günahın, ahlaksızlığın, al^ lığın sembolü sayılırdı. Cinsel arzuların ve hayvani hislerin azdığı anlarda, erkeğin bu ihtiyacını gideren bir araç olarak kullanılırdı. Tenasül organlarına tapınma, cinsel ilişkileri tas- vir eden heykellerin tapınaklara yerleştirilmesi, fuhuş, garjp oyunlar, çırılçıplak soyunarak nehirlerde yıkanmalar Hintlilerin adetleri arasında yer alıyordu.

Kaynak:

İslama Göre Evlilik ve Cinsel Hayat

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 1 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın