Düşamana Karşı Okunacak Dua

yorumsuz
2.981 views

DÜŞMAN KORKUSUNDAN OKUNACAK DUA

“Allâhümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve neûzü bike min şürûrihim.” (el-Ezkâr, 189)

Düşamana Karşı Okunacak Dua

ANLAMI: “Allahım, Senin himayeni onlara karşı siper ediyoruz, onların şerrinden Sana sığmıyoruz.”

“Mü’minler kızgınlık anında sabretmeyi, kendileri­ne yapılan kötülüğü affetmeyi başardıklarında, Allah onları düşmanlarına karşı korur ve düşmanları onlara boyun eğer.”(Buhari)

Allah, kulunda görmeyi istediği ve sevdiği huyların başında sabırlı ve affedici olmak gelir.

Özellikle kızgınlık anında öfkesini yutup sabret­mek, kendine yapılan kötülükleri affedip bağışlamak öyle yüce bir haslet, Allah’ın hoşnut olduğu yüksek bir ahlâktır ki, bu olgunluğu ve fazileti yerine getiren kul­larını Allah, sanki özel himayesi altına alır. Onları düş­manlarının zarar vermelerinden korur. Onları düş­manlarına değil, düşmanlarını onlara boyun eğdirir.

1.       Lâ havle ani’l-adem ve lâ kuvvete ale’l-vücûd: Adem­den çıkıp vücuda gelmek.

2.       Lâ havle ani’z-zevâl ve lâ kuvvete ale’l-bekâ: Zevale gitmeyip bekada kalmak.

3.       Lâ havle ani’l-mazarrat ve lâ kuvvete ale’n*nef: Ma­zarratı def’, menfaati celb.

4.       Lâ havle ani’l-mesâib ve lâ kuvvete ale’l- metâlib:

Musibetten uzak olup, matluba nâil olmak.

5.       Lâ havle ani’l-meâsî ve iâ kuvvete ale’l-ibâdeti: Ma-

asiye düşmemek, ibadete devam etmek.

6.       Lâ havle ani’n-nikam ve lâ kuvvete ale’n-ni’meti: Aza­ba maruz kalmamak, Yıimete mazhar olmak.

7.       Lâ havle ani’z-zulmeti ve lâ kuvvete ale’n-nûr: Zul­mete düşmemek, nur ile tenevvür etmek..”

Düşamana Karşı Okunacak Dua

ANLAMI: Bizim gücümüz yetmiyordu, Sen bizi yokluktan kurtarıp varlık âlemine getirdin. Sana sonsuz şükürler olsun Yâ Râb!Hayatın sonunda yokluğa gitmekten kurtulup ebedî âleme gitmeye de bizim gücümüz yetmiyor­du. Bunu da bize Sen lütfettin: sonsuz şükürler ol­sun Yâ Râb!

Bize zarar verecek her şeyi uzaklaştırıp her fay­dalıyı elde etmeye de gücümüz yoktu. Bunları bize Sen ihsan ettin; sonsuz şükürler olsun Yâ Râb!

Bela ve musibetleri defedip istediklerimizi bize sen verdin. Bizim bunlara da gücümüz yetmezdi. Sonsuz şükürler olsun Yâ Râb!

Bizi günahlardan uzak tutup kulluğuna kabul buyurdun. Biz bunlara güç yetiremezdik. Sonsuz şü­kürler olsun Yâ Râb!

Senin gazabından kurtulup nimetlere kavuşma­ya da bizim gücümüz yetmez. Bunlan da bize Sen bağışladın. Sonsuz şükürler olsun Yâ Râb!

Bizim güç ve kuvvetimiz yetmezken bizi karan­lıklarda bırakmayıp nurlar âlemine çıkardın. Bütün bunlar için de sonsuz şükürler olsun Yâ Râb! (Mes- nevî-i Nuriye’den Zeylü’l-Habbe sonu)

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 22 Mart 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın