Duaya Nasıl Başlanır

yorumsuz
4.257 views

Duaya Nasıl Başlanır

Sübhâne Rabbiyel-Aliyyil-âlel Vehhâb.

Eûzü billahi mineşşeytamrracîm.

Bismillahir-Rahmânir-Rahiym.

El-hamdü lillâhi Rabbil-âlemiyn. Vessalâtü – Vesse- lâmü alâ seyyidirıa Muhammedirı ve alâ âlihî ve sahbihi ecmaiyrı.

Yâ Rabbi! Kıldığı m namazlarımı, ibâdetlerimi eksik­leriyle beraber kabul eyle.

Diyerek duâya başlanır.

Böyle duaya başladıktan sonra, bu arada Allah’dan ne dileği varsa onları da söyler. Cenâb-ı Hak­ka yalvarır.

Neler istiyor, nelerden korunmak, kurtulmak is­tiyor. Bütün dileklerini istedikten ve duâsını bitirdik­ten sonra da:

“Âmin! Âmin” Yâ Rabbim Dualarımı kabul eyle” der

“Sübhâne Rabbike Rabbil-izzeti ammâ yası/ûn ve selâmün alel-murseliyri. Velhamdü lillâhi Rabbil-âle- miynel-Fatihah.”

Duasını okur. Ve hemen bir salavât-ı şerîfe geti­rir. Besmele çeker “Fâtiha sûresini” okur.

Duâ yapma şekli böyledir. Duânın baş ve sonu yukarıda anlattığım şekilde olur.

Duaya Nasıl Başlanır

Allâh korkusu demek, Allâh’ın kudret ve âzâmetini, büyüklük ve yüceliğini aklından çıkarmamak demektir. Her zaman, her yerde Allâhü Teâlâ’nın hâ­zır ve nâzır olduğunu düşünmek demektir. Her şeyi yaratan, yoktan var eden, bütün varlıkları (mahlûkatını) besleyen, büyüten, terbiye eden, nimetler veren Allâhü Teâlâ olduğunu hatırlamak demektir.

İşte okuduğum Âyet-i Kerime bu hakikati bizlere beyân edip bildirmektedir. Âyet-i Kerimenin mânâsı:

“Ey Müminler! Allah’tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun ve ancak müslüman olarak âhirete göçün, müslüman olarak ölünüz” demektir.

Dikkat edersek Âyette “Ey müminler” buyurulu­yor. Mümin, inanan demektir. Her mümin ve müslü­man Allâh’ın büyüklüğünü ve azametini en iyi bilen, inanan, güvenen kimse demektir.

Bir korkulu fırtına karşısında, akılları alt üst eden bir zelzele (deprem) sarsıntısında, herhangi bir tehlike karşısında insanın ilk çağırdığı, yardım bek­lediği kuvvet kimdir?. Böyle tehlikeli anlarda insanın ilk akima gelen hangi sevinçli günü olabilir?..Meselâ: Evlendiği günü mü hatırlar?.. Hangi mes’ut ve mut­lu günlerini anabilir?.. Mümkün mü? Elbette değil! Aklına ilk gelen kurtarıcı Allâh olacaktır. Bütün in- sanların bu tehlikeler karşısında Allâh diye feryâd edip Allâh’a sığındıklarını hep görmekteyiz ve kıya mete kadar da böyle görülecektir.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 8 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın