Zekat


Zekât kimlere verilmez?

Zekât kimlere verilmez?

Zekât kimlere verilmez? 1-Ana, baba, dede, nine, oğul, kız ve torunlara, 2-Zekât verecek kadar zengin olanlara, 3-Müslüman olmayan tekirlere, 4-Cami, mesctd ve çeşme gibi yerlerin..
Zekat2 Nisan 2013
Zekât kimlere verilir?

Zekât kimlere verilir?

Zekât kimlere verilir? 1-Nisap miktarı mala sahip olmayan tekirlere, 2-Günlük yiyeceği bulunmayan aşırı tekirlere (miskinlere), 3-İsrafa sapmaksızın borçlananlara, 4-Kölelikten kurtulacak kimselere, 5-Allah yolunda cihad edenlere,..
Zekat2 Nisan 2013