Sure’ler


Surei kehfi okuma

Surei kehfi okuma

CUMA GÜNLERİ SURE-İ KEHF’İ OKUMANIN, FAZİLETİNE DAİR Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: O “Her kim cuma günü Sure-i Kehfi okursa, altından semaya kadar onun için nur..
Sure'ler4 Haziran 2014
Kadr Suresi

Kadr Suresi

Kadr Suresi Abdest aldıktan sonra okunmalıdır. (Inna enzelnâhü fileyletil Kadri — Ve mâ edrâke mâ leyletül Kadri — Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin —..
Abdest, Sure'ler5 Kasım 2013
Nisa suresinin iniş sebebi

Nisa suresinin iniş sebebi

Nisa suresinin iniş sebebi Hicretten sonra Medine’de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. “Nisâ” kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve..
Sure'ler19 Temmuz 2013
Nisa suresinin anlamı

Nisa suresinin anlamı

Nisa suresinin anlamı Bismillâhirrahmânirrahîm  1- Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinizden korkun;..
Sure'ler19 Temmuz 2013
Al’i İmran suresinin anlamı

Al’i İmran suresinin anlamı

Al’i İmran suresinin anlamı Bismillâhirrahmânirrahîm 1- Elif, Lâm Mîm, 2- Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur. 3-4- O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip..
Kuran'ı Kerim, Sure'ler17 Temmuz 2013
Bakara suresinin iniş sebebi

Bakara suresinin iniş sebebi

Bakara suresinin iniş sebebi 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281. âyeti Veda Haccında Mekke’de inmiştir. İnanca, ahlâka ve hayat nizamına dair hükümlerin..
Kuran'ı Kerim, Sure'ler17 Temmuz 2013
Bakara suresinin anlamı

Bakara suresinin anlamı

Bakara suresinin anlamı Bismillâhirrahmânirrahîm  1- (Elif, Lâm, Mîm.) 2- İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir. 3- Onlar ki gaybe iman..
Kuran'ı Kerim, Sure'ler17 Temmuz 2013
Fatiha suresi’nin iniş sebebi

Fatiha suresi’nin iniş sebebi

Fatiha suresi’nin iniş sebebi Müddesir sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına “Fâtiha” denilmiştir. Peygamberimiz “Fâtiha’yı..
Sure'ler17 Temmuz 2013
Fatiha Suresi Anlamı

Fatiha Suresi Anlamı

Fatiha Suresi Anlamı Bismillâhirrahmânirrahîm  1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 2- Hamd o âlemlerin Rabbi, 3- O Rahmân ve Rahim, 4- O, din gününün..
Kuran'ı Kerim, Sure'ler17 Temmuz 2013