Nazar


Nazardan Korunmak

Nazardan Korunmak

Nazardan Korunmak İçin Yalnız biz müslümanlar’da değil , gayrimüslimler arasında da nazar değmesi (göz değmesi) inancı vardır. Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir...
Faydalı Dualar, Nazar3 Nisan 2013
Nazar Duası

Nazar Duası

NAZAR DUASI Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu: “Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ..
Faydalı Dualar, Nazar3 Nisan 2013
Nazar Duaları

Nazar Duaları

NAZAR (GÖZ DEĞMESİ) DUALARI İnsanlar, sıradışı veya dikkat çekici hoşa giden bir şey gördüklerinde gözlerinin değmemesi için ‘mâşâ’allah’ demelidir. Nitekim Peygamber Efendi­miz de hoşuna giden..
Dualar, Faydalı Dualar, Nazar10 Kasım 2012