İslam


Cennet ve Cehennem

Cennet ve Cehennem

Cennet ve Cehennemle ilgili neler söylenebilir? Cennetin esası dünya hayatında iyi ameller yapanların mükâfatlandınlacağı; cehenneminki ise kötü amel sahiplerinin cezalandırılacağına inanmaktır. Bu ödül ve cezanın..
Dini Bilgiler3 Mayıs 2013
Ahirete iman hakkında

Ahirete iman hakkında

Âhirete imandan ne anlıyoruz? Ahirete imanın esası yani muhkem kısmı, Yaratıcının, in­sanı, hayat serüveni içinde yaptıklarından ölüm sonrasında he­saba çekeceğine inanmaktır. Bu hesaba çekilişin ve..
Dini Bilgiler3 Mayıs 2013
İslam nedemektir ?

İslam nedemektir ?

 İslam ne demektir? İslam, silm ve selam köklerinden gelen bir kelime olup Al­lah’a teslimiyet anlamını taşır. Silm; banş, güven, huzur de­mektir. Selam da mutluluk esenlik..
Dini Bilgiler30 Nisan 2013