Ettekiyyatü Duası’nın Manası


Ettekiyyatü Duası’nın Manası

Ettekiyyatü Duası’nın Manası

ETTEHİYYÂTÜ Ettehiyyâtü-Liîlâhi ves-selevâtü vet-tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühen, Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihiyn. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne..
Dini Bilgiler2 Nisan 2014