Din


İmam-ı Ahmet Bini Hanbel

İmam-ı Ahmet Bini Hanbel

Ameli Mezheplerin Kurucuları İMAM-I AHMET BİNİ HANBEL Bu zat 164’te Bağdat’ta doğ­muş ve 241 yılında aynı şehirde irtihal eylemiştir. Mezhebi Şam, Irak ve Necit’te yaygındır...
Dini Bilgiler8 Kasım 2013
İmam-ı Şafi

İmam-ı Şafi

Ameli Mezheplerin Kurucuları İMAM-I ŞAFİİ Asıl adı Muhammed Babasının adı ise İdris’tir. 150 H. tarihinde Gazze’de doğmuş ve 204 H. tarihinde Mısır’da ve­fat etmiştir. İmam-ı..
Dini Bilgiler7 Kasım 2013
İmam-ı Azam

İmam-ı Azam

Ameli Mezheplerin Kurucuları İMAM-I ÂZAM: Gerçek adı Nu’man, Babasının adı ise Sabittir. Hicrî 80 tarihinde Küfe’de hayata gelmiş ve 150 senesinde vefat eylemiştir. Kabri Bağdat’da..
Dini Günler6 Kasım 2013
Dinde Sular

Dinde Sular

Dinde Sular Sularla ilgili dinimizin tespit et­tiği kurallara bakalım. Sular özellikleri itibarıylâ başta iki kısma ayrılırlar: 1-   Mutlak sular: (Yâni ek bir isim almayan sular.)..
Dini Bilgiler5 Kasım 2013
İmam-ı Malik

İmam-ı Malik

Ameli Mezheplerin Kurucuları İMAM-I MALİK Hicrî 93 tarihinde Medine-i Münevvere’de doğ­muş ve Hicrî 179 senesinde aynı yerde vefat eylemiştir. Zamanın­da Medine’nin en büyük âlimi idi...
Dini Bilgiler5 Kasım 2013
Dinin Temel Amacı

Dinin Temel Amacı

Dinin Temel Amacı “Din, Allah’ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ve akıl sahiplerini kendi hür iradele­riyle, en iyi, en doğru ve en güzele yönlendiren İlâhî kanunlar bütünüdür.”..
Dini Bilgiler, İslam10 Ekim 2013