Ayetler


Ayetler Ali İmran 102

Ayetler Ali İmran 102

AL-İ İMRAN-102 Ey iman edenler, Allah’tan nasıl korkmak gerekiyorsa öy­le korkup gerektiği gibi sakının ve kesinlikle müslüman ola­rak can verin. Yukarıdaki ayet Alah korkusunu en..
Ayetler3 Nisan 2013
Ayetler Ali İmran 92

Ayetler Ali İmran 92

AL-İ İMRAN 92 Sevdiğiniz şeyleri başkaları iie paylaşmadıkça asla kurtu­luşa eremezsiniz. Her ne harcasanız, Allah onu hakkı ile bilir. Yüce Allah bireysel mutluluğa karşı değildir...
Ayetler3 Nisan 2013
Ayetler Bakara 284

Ayetler Bakara 284

BAKARA-284 Göklerdeki ve yerdeki herşey Allah’ındır. Siz, îçinizdekini açıklasanız da, saklasanızda Allah, sizi onunla hesaba (sor­guya) çeker; sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder. Allah herşeye gücü..
Ayetler3 Nisan 2013
Ayetler Bakara 269

Ayetler Bakara 269

BAKARA-269 Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır ve üstünlük verilmiştir. Gerçekleri ancak akıl sahipleri anlar. “Hikmet verdi ve dilediği ilimlerden..
Ayetler3 Nisan 2013
Ayetler Bakara 245

Ayetler Bakara 245

BAKARA-245 Kimdir o kişi ki, Allah’a güzel bir borç sunsun da Allah ona kat kat fazlasını geri ödesin. Allah hem sıkar hem açar. He­pini döndürülüp..
Ayetler3 Nisan 2013
Ayetler Bakara 168

Ayetler Bakara 168

BAKARA 168 Ey insanlar! Yeryüzündeki bütün nimetlerimden helal ve temiz olmak şartı ile yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uyma­yın! Çünkü o sizin açık düşmanmızdır. Bu ve..
Ayetler3 Nisan 2013
Ayetler Bakara 2,3,4,5

Ayetler Bakara 2,3,4,5

BAKARA- 2,3,4,5 Kendisinde hiçbir şekilde şüphe olmayan o kitap  için bir hidayet kaynağı ve yol göstericidir. O müttekiler ki gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz..
Ayetler3 Nisan 2013
Ayetler Fatiha 1,2

Ayetler Fatiha 1,2

FATİHA-1,2 Her türlü övgü ve övülme alemlerin bakıp gözeteni ve ter­biye edicisi Allah’a mahsustur. O acıyan ve esirgeyendir. Allah: Rab, yaratıcı, mutlak kudret. Kökü, dil..
Ayetler3 Nisan 2013