Dinden uzaklık

yorumsuz
317 views

Dinden Uzaklık

Dinî atmosferden uzak yaşayanlar, bu manevî ve ruhî boşluklarını giderebilmek için bir­takım meditasyon benzeri egzersizlere yönelmekte ve fiziki aktivitelerden yardım bek­lemektedirler. Özellikle büyük şehirlerde belirli bir ekonomik düzeyin üzerinde olanların bu tür uygulamalara olan ilgilerindeki artışın önemli bir nedeni de manevî buhran ve bunalımda aranmalıdır.

Düşünelim

  • Maddî kazanımların insanın bütün ihtiyaçlarını doyurmadığı bir gerçek­tir.İnsan belirli bir maddî doyuma ulaştığı zaman manevî boşluğunu gerçek İlâhî din ile dolduramazsa bu boşluğu, daha da fazla tüketerek doldurma yoluna gitmektedir.

İnsanın Maddî-Manevî İhtiyaçları ve Din

İnsan toplum içerisinde yaşayan bir varlıktır. Bu yönüyle insan, bir grup içerisinde yaşa­mak zorundadır.

  • İnsan, zaman zaman başkalarının maddî ve manevî yardımına ihtiyaç duyar. Aynı duygu, düşünce ve inancı benimseyerek bir araya gelen insanlar, kendilerine has bir inanç, değer, gelenek ve kültür ortamı oluştururlar.
  • Bu ortam içerisinde yaşamak için de birtakım yüksek değer ve ilkelerin bulunması gereklidir. İşte din, bu değer ve ilkeleri verir.

Dinden Uzaklık

Din, akrabalar ve komşularla nasıl bir ilişki içerisinde olunması gerektiği, onları ziyaret etmenin gerekliliğiyle ilgili tavsiyelerde bulunur. Sıla-i rahim, yani akrabaları ziyaret konusu sevgili Peygamberimizin ısrarla üzerinde durduğu bir davranıştır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “İyilik ve takvada yardımlaşın” (Mâide, 5/2). Peygamberimiz ise bir hadislerinde “Sıla-i rahim yapınız, çünkü akrabalarını ve dostlarını ziyaret edenin, Allah ömrünü uzatır ve rızkını genişletir” (el-Edebü’l-Müfred, 1/67) buyurmaktad.r.

Dinden Uzaklık

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 7 Mayıs 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın