Cenaze Namazı Duaları

yorumsuz
625 views

DUÂLARIYLA KILINAN CENÂZE NAMAZI

Cenâze namazı kılan müslüman, önce niyet eder. Sonra tekbir alır. Birinci tekbirden sonra “Sübhâneke”yi okur. İkinci tekbir alınır. İkinci tekbirden sonra “Allâhümme Salli ile Allâhümme Barik” duâları okunur. Üçüncü tekbir alınır. Sonra her cenâzede okunan ,şu “Allâhümmağfirli hayyinâ” duâsını “Feteveffehü alel îmân”a kadar okur. Bütün cenâze namazlarında başlangıç duâsı olarak bu duâ (Alel-îmân) kelimesine kadar okunur. Cenâze kadm olsun, erkek olsun, kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun “Alel-îmân” kelimesine kadar bu duâ okunduktan sonra:

Cenaze Namazı Duaları

ERKEK CENÂZEDE OKUNUR

“Ve husse hâzel’meyyite birreuhi verrâhâti vel’mağfırati ver’ridvân. Allâhümme inkâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve inkâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil’emne vel’büşrâ vel’kerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Erkek cenâzede bu “ve hussa hâzel’meyyite…” kısmını ilâve eder. Eğer cenâze kadın ise şu:

KADIN CENÂZEDE İLÂVE EDİLEN DUÂ

“Ve hussa hâzihil’meyyitete birrevhi verrâhati velmağfıreti verridvân. Allâhümme infeânet muhsinetenfe zidfî ihsânihâ ve in kânet müsî’eten fe tecâuez anhâ, ue lekkıhel’emne vel’büşrâ vel’kerâmete vezzülfâ. Birahmetike yâ erhamerrâhimiyn”

Duâyı yâni, “Ve hussa hâzihil, meyyite…” kısmını ilâve eder.

ERKEK ÇOCUK CENÂZESİNDE

“Allâhümmec’alhü lenâ feratan. Allâhümmec’alhü lenâ ecran ve Zühra. Allâhümmec’alhü lenâ şâfıan ve müşeffean, birahmetike yâ Erhamerrâhimiyn.”

Erkek çocuk cenâze namazında “feteveffehü alel imân”dan sonra bu “Allâhümmec’alhü lenâ feratan” kısmı ilâve edilir.

KIZ ÇOCUĞU CENAZESİNDE

“Allâhümmec’alhâ lenâ feratan, Allâhümmec’alhâ lenâ ecran ve zuhrâ. Allâhümmec’alha lenâ şâfiâten ve müşeffeaten, birahmetike yâ erhamerrahimiyn.”

Kız çocukların cenâze namazlarında her cenâzede okunan duânın “Feteveffehü alel’iman” kelimesinden sonra bu “Allâhümmec’alhâ lenâ feraten” kısmı okunur.

İşte cenâze namazını böyle ayrı ayrı duâ ile kılmak durumunda olan veya kılmak isteyen bu duâları ayrı ayrı ezberlemelidir.

Bu cenâze duâlarını ayrı ayrı ezberleyemeyen kimse her cenâzede okunabilen yukarıda yazdığımız birinci duâyı ezberler ve cenâze namazlarında onu okur.

HİÇBİR DUÂ BİLMEYEN KİMSE

“Rabbenâ âtinâfiddünyâ haseneten vefü’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenağfırliy ve livalîdeyye ve lil’müminiyne yevme yekûmül-hisâb.”Duâsını “Üçüncü tekbirden” sonra okur.

Cenâzede cemâatin adedi, sayısı şart değildir. Bir erkek veya bir kadın müslümamn cemâat olmasıyla bu vazife ifâ edilip yerine getirilebilir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 23 Mart 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın