Büyük Günahlar Zenb

yorumsuz
286 views

ZENB (Günah)

Zeneb, canlıların kuyruğuna denir. Bundan fiilini türet­mede masdar olarak kullanılan zenb ise, kuyruğundan ya­kalamak demektir. Kötülük ve utanç verici işler yapan kişiyi yakalamak anlamında da kullanılan zenb zamanla, yaka­lanmayı, ayıplanmayı, geri itilmeyi gerektirecek fiiller için kullanılmaya başlandı.

O halde zenb, insanın, kazandığı mertebe ve yürüdüğü tekâmül yolundan geriye çekilmesini veya bu yolda geri kal­masını icabettiren fiil ve davranıştır.

Kur’an zenb kelimesini tekil ve çoğul (zünûb) olarak 30 küsur yerde kullanır.

Her topluluk zenbleri yüzünden hesaba ve azaba maruz kalmıştır. Kimi bir fırtına ile, kimi yere batınlarak, kimi bo­ğularak zenbinin cezasını çekmiştir. (Enfal, 54; Ankebût, 40)

Dünyada hesabı verilmeyen zenblerin son ve tam hesabı mahşer günü verilecektir. (Mülk, 11) Bununla beraber zenb- ler asla bağışlanmaz değildir. Allah, zenblerin tamamını af­fedebilir. Bu yüzden insan, zenbleri aşılmaz bir engel gibi gö­rerek, sonsuzluk yolundaki yürüyüşünü durdurmamalıdır.

Böyle bir şey yaparsa, Allah’ın rahmetinden ümidini keserek kendi kendine zulmetmiş olur. Böyle bir zulüm, zenb işle­mekten daha kötüdür.

Büyük Günahlar Zenb

Zenb, psikolojik, sosyolojik, hukuksal vs. olabilir. Züley- ha’mn Yusuf a duyduğu doğal-cinsel iştah bir zenb olduğu gi­bi, Yusufun kardeşlerinin ona yaptıkları kıskançlığa oturan kötülük de zenb’dir. (Yusuf, 29. 97)

Nebilerin sürçmeleri de zenb olarak anılmaktadır. Mese­la Hz. Musa’nın bir Mısırlıyı yanlışlıkla öldürmesi, zenb ola­rak geçiyor. (Şuara, 14) Hz. Peygamber in sürçmelerine de zenb deniyor. (Gâfır, 55; Muhammed, 19; Feth, 2)

Zenbin en korkuncu, Arapların kız çocuklarını diri diri gömmeleridir. Bu zenb, son hesap gününde özel bir sorgula- ma konusu yapılacaktır. (Tekvîr, 8-9. Zenb konusunda geniş bilgi için bk. KTK. Zenb md.)

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın