Büyük Günahlar Münker

yorumsuz
349 views

MÜNKER (Kötülük, çirkinlik, terslik)

Münkerin kökü olan nekr ve ondan türeyen inkâr, gör­mezlikten gelmek veya görememektir. İnkânn zıddı irfandır ki onun esasını bilmek, bilebilmek oluşturur. Bu bakımdan, Râgıb ın da işaret ettiği gibi, her inkârda biraz cehalet var­dır. “Ve bunun için olacak ki, Kuran, şirk de dahil, tüm sa­pıklıkların temelinde bilgisizliği görür ve kendisine karşı çı­kanları cehalet (bilgisizlik)le suçlar.

Büyük Günahlar Münker

Münker, güzeli ve iyiyi görmezlikten gelmeye oturan davranış, tutum ve sözdür. Râgıb onu: “Sağlıklı aklın çirkin­liğine hükmettiği veya güzel olup olmadığında kuşku duydu­ğu fiil” diye tanıtmıştır.”

Kur’an’m verileriyle, dilin verilerini birleştirirsek mün- keri, Elmahlı’nın şu cümlesiyle tanımlayabiliriz: “Dinin ve geleneğin tanımadığı şey.’ Kur’an, örfü de bir hukuk ve değer kaynağı saydığına göre, örf ve âdetin çirkin gördüğü şeyler de. elbetteki vahyin ve aklın tespitlerine zıt olmamaları şar- üyla, münkerdir, çirkindir. Eğer örf ve âdet, akla ve dine ters olursa, o takdirde ona uymak münker, onu terk, maruf olur.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın