Ayetler Bakara 284

yorumsuz
357 views

BAKARA-284

Göklerdeki ve yerdeki herşey Allah’ındır. Siz, îçinizdekini açıklasanız da, saklasanızda Allah, sizi onunla hesaba (sor­guya) çeker; sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azabeder. Allah herşeye gücü yetendir.

Göklerin ve yerin ve bunlar arasında bulunan her varlığın sahip ve yaratıcısı, meliki, maliki, hükümdarı olan Allah içi­mizden, gönlümüzden ve kalbimizden geçenleri, bugün oldu­ğu gibi önceden ve sonradan bütün netlik ve çıplaklığı ile bilir, bilmiştir ve bilecektir. Böyle bir kahhar ve ezici güç kar­şısında esasen zayıf yaratılan, bir takım zaaflarla yüklü kul ne yapabilir ki. Nereye ve nasıl saklanabilir, gizlenebilir, neyi saklayabilir?

Bu ayette Allah, çok açık ve seçik olarak kullan nı tavizsiz uyarmakta, adeta tehdit etmektedir. En can alıcı hu­sus gönlümüzden geçen düşüncelerden dahi Allah bizi sorumlu tutmakta, onlarla bizi sorguya çekip hesap isteyece­ğini beyan etmektedir. 0nu hoşnut edip bağışlanmayı hakket- sek bile bir şekilde azab ve cezayla karşılaşacağımızı her an bekleyebiliriz Zira; insanoğlu beşerdir, şaşar ve şaşırabilir.

Bu sonuç, zayıf ve aciz yaratılmış olmamızın eseridir. İşte bu ah­valde insanoğlu tutunacak hiçbir dal bulamamanın ümitsizliği vc endişesi içine düşer. Üzüntü, yeis, karamsarlığın bütün benliğini sardığını hisseder. “Öyle ise benim halim nice ola­cak” düşüncesi kafaları, gönülleri kaplar.

Böyle bir ruh hali içine düşüp bocalayan kullarına Allah,engin merhametini esirgemeyerek bir çıkış yolu göstermekte gecikmez.

Nedir o çıkış yolu?

Ayetler Bakara 284

Bu ayetin devamı olan 285 ve 286’ıncı ayetler ile Allah kendi düşünce ve dileğini bir metin halinde bizzat düzenleyerek mucizevi bir uslupla bunu ina­nanlara söyletmektedir. Konuşan insandır. O söylem ile kulun yaratıcısına el ve gönül açıp dua ve niyazda bulunması, üzer­lerine yükletilen ağır sorumluluğun hafifletilip kolaylaştırıl­ması istenilmektedir.

Yapılan yalvarış ve yakarış mutlaka’ yerine ulaşacak, yüce Tanrı bu masum ve samimi isteklere ka­yıtsız kalmayarak iradesini kullarının huzur ve mutluluğu için kullanmakta zerrece tereddüt etmeyecektir. Ama yine de her- şeyi en iyi o bilir. Bize, sadece dualarımızın kabul edileceğini umut etmek düşer. “Allah’ın azabından korkarak ve rahmeti­ni umarak O’na dua edin. Böylelerine Allah’ın rahmeti çok yakındır.” (Araf-56) ayeti bize O’ndan verilmiş bir garantidir, sözdür.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın