Ayetler Bakara 2,3,4,5

yorumsuz
300 views

BAKARA- 2,3,4,5

Kendisinde hiçbir şekilde şüphe olmayan o kitap  için bir hidayet kaynağı ve yol göstericidir. O müttekiler ki gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan zekat verirler. Kendilerine rızık olarak verdikleri­mizden harcama (infak) yaparlar. Yine onlar, sana indirilenle­re ve senden önce indirilen kitap ve peygamberlere ve ahiret gününe iman ederler. Onlar Rabbinden bir hidayet üzredirler ve kurtuluşa ermiş ancak onlardır.

Bakara suresi 177nci ayeti aynı mealdedir.

Maide süresi 3 üncü ayetin son bölümünde Cenab-ı Hak “bu gün size dininizi hiçbir eksik, kusur ve yanlış bulunmaya­cak bir hale sokarak onu mükemmel bir şekilde tamamladım, üzerinize vaat ettiğim bütün nimetimi verdim. Sonunda sizin için din olarak İslam’ı beğendim ve seçtim” demektedir. Adı İslam olarak konulan bu dinin şekil ve içeriği o kitapta (Kur’an) billurlaşmış, hayat ve işlerlik kazanmıştır. Artık o- nun dediklerinde hiçbir nedenle şüphe ve tereddüde düşülme- yecektir. Zira, her şey açık ve kesin bir lıalde inananlara sunulmuştur. Onlar için doğru yolu bulmada başvuracakları tek kaynaktır. Gidecekleri yolu ve yönü kendilerine işaret e- den, çağıran, duyuran, iyilik ve güzelliklerle donatılmış bir rehberdir, pusuladır. Onun ilk ve önde gelen isteklileri ise tak­va sahipleridir. Takva, Tanrı korkusu ile dinin yasak ettiği şey­lerden kaçınma, sakınma, kendini önce şirkten (Allah’a ortak koşma) sonra günahtan sakınarak Allah’a yönelen, her şeyden uzaklaşıp gönlünü yalnız Allah’a tahsis eden kimsedir. Saf dindardır. Müminlerde temel nitelik olarak görülür.

Yukarıdaki ayette tanımlanan mütteki sözcüğü ise takva sözcüğünden türeme olup korunan takva sahibi (ehli) kimse demektir. Onun niteliklerini taşırlar.

O müttekiler ki;

1.Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara (Kur’an’la birlikte önceden indirilenlere) gönderilen peygamberlere ina­nırlar.

2.Gayba inanırlar.

3.Allah rızası için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere sevdikleri maldan harcarlar.

4.Kendi!erine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolun­da harcarlar.

5.Namazı dosdoğru kılarlar.

6.Andlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirirler.

7.Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabrederler.

Bakara 2,3,4,5

İşte “doğru” olanlar bu nitelikleri taşıyanlardır. İşte onlar müttekiler sınıfına dahil olmuş, Rab’leri sayesinde doğru yo­lu bulanlardır. Böyleleri Allah’ın azabından korkup rahmetine güvenen ve kulluklarını içtenlikle yerine getirenlerdir. Amel­leri boşa gitmez, ziyan olmaz. Çünkü Allah, yarattıklarının her şeyine kefildir. Huzur, güveıı, esenlik ve kurtuluşa mazhar ol­mak da ancak onların hakkıdır.

 

Kaynak:

İslam ve Hayata Dair

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Nisan 2013

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın