Allah Teala’nın Mübarek İsimleri Nelerdir ?

yorumsuz
521 views

Allah Teala’nın Mübarek İsimleri Nelerdir ?

ESMA-I HUSNA VE FAZİLETİ (ALLAH TEALA NIN MÜBAREK İSİMLERİ)

Bismillâhirrahmânirrahıym

1. Allâh, 2. er-Rahmân, 3. er-Rahıym, 4. el-Meli- kü, 5. el-Kuddûsü, 6. es-Selâmü, 7. el-Mü’minü, 8. el-Mü- heyminü, 9. el-Azîzü, 10. el-Cebbâru, I I. el-Mütekebbiru, 12. el-Hâliku, 13. el-Bâriü, 14. el-Müsawiru, 15. el-Gaf- fâru, 16. el-Kahhâru, 17. el-Vehhâbü, 18. er-Razzâku, 19. el-Fettâhu, 20. el-Aliymü, 21. el-Kâbidu, 22. el-Bâsitu, 23. el-Hâfıdu, 24. er-Râfiu, 25. el-Müızzü, 26. el-Müzillü, 27. es-Semiy’u, 28. el-Basıyru, 29. el-Hakemü, 30. el-Adlü, 31. el-Latıyfü, 32. el-Habîru, 33. el-Haliymü, 34. el-A- zıymü, 35. el-Ğafûru, 36. eş-Şekûru, 37. el-Aliyyü, 38. el- Kebiyru, 39. el-Hafiyzu, 40. el-Mukıytü, 41. el-Hasiybü, 42. el-Celiylü, 43. el-Keriymü, 44. er-Rakıybü, 45. el- Müciybü, 46. el- Vâsiu, 47. el- Hakîmü, 48. el-Vedûdü, 49. el-Meciydü, 50. el-Bâısü, 51. eş-Şehîdü, 52. el-Hakku, 53. el-Vekîlü, 54. el-Kaviyyü, 55. el-Metînü, 56. el-Veliyyü, 57. el-Hamîdü, 58. el-Muhsıy, 59. el-Mübdiü, 60. el-Muıydü, 61. el-Muhyî, 62. el-Mümiytü, 63. el-Hayyü, 64. el-Kay- yûmü, 65. el-Vâcidü, 66. el-Mâcidü, 67. el-Vâhidü, 68. el- Ehadü, 69. es-Samedü, 70. el-Kâdiru, 71. el-Muktediru, 72. el-Mukaddimü, 73. el-Müahhıru, 74. el-Evvelü, 75. el- âhiru, 76. ez-Zâhiru, 77. el-Bâtınü, 78. el-Vâliy, 79. el-Mü- teâl, 80. el-Berru, 81. et-Tevvâbü, 82. el-Müntekımü, 83. el-Afüvvü, 84. er-Raûfü, 85. Mâlikü’l-Mülki, zül celâli vel ikrâm, el-Muksitu, 86. el-Câmiu, 87. el-Ganiyyü, 88. el- Muğniy, 89. el-Mu’tıy, 90. el-Mâniü, 91. ed-Dârru, 92. en- Nâfıu, 93. en-Nûru, 94. el-Hâdiy, 95. el-Bedîu, 96. el-Bâ- kıy, 97. el-Vârisü, 98. er-Raşiydü, 99. es-Sabûru celle celâlüh*

Cenabı Hakk buyuruyor:

“En güzel isimler Allah’ındır. O halde Allah’a o i- simlerle dua ediniz.’

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed buyuruyor:

“Allahu Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Onları ezberleyen cennete girer. Allah tektir, teki sever.”

“Allah Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim onları sayar (okursa) cennete girer.”

 

Allah Teala’nın Mübarek İsimleri Nelerdir
Allah Teala’nın Mübarek İsimleri Nelerdir

Allah Teala’nın Mübarek İsimleri Nelerdir,Allah’ın kaç tane ismi vardır,Allahın isimlerini bilmenin önemi nedir ?

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 22 Ocak 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın