Abdest Duaları

yorumsuz
377 views

MÜSLÜMAN ÂLİMLERİ ARASINDA DEVAMLI OKUNA GELEN MEŞNUR ABDEST DUÂLARI ŞUNLARDIR

Suâl: Bir müslüman duâ ile abdesti nasıl alır?

Cevâb: Bir müslüman abdest duâlarım okuyarak abdesti şöyle alır:

Musluğun başına geçer, (Eğer musluk yoksa, ibrik ile abdest alacaksa, ibriği sol eline alır).

 Abdest Duaları,Abdest alırken okuyacağımız dualar

1.Önce abdest almağa şu şekilde niyyet eder:

“Neveytü en eteveddaa li-eclissalâti ve lirefıl hadesi takarruben ilallâhi Teâlâ”

Ma’nâsı: “Niyyet ettim abdestsizliği giderip namaz kılmak ve Allâhü Teâlâ’nın rızasına yaklaşıp hoşnutluğuna kavuşmak için abdest almağa.”

2. Elleri yıkarken “Eûzü besmele” çeker:

Elhamdülillâhillezi ce’alel’mâe tahûran ve ce’alel-islâme nûra.

Ma’nâsı: “Suyu temiz ve temizleyici, İslâm’ı bir nûr kılan Allâhû Teâlâ’ya hamdü senalar olsun.”

3.Ağza su verirken şu duayı okur.

Bismillah,Allahümmeskıni min havzi Nebiyyike ke’sen la ezmeü ba’dehü ebeda

Ma’nâsı: “Allahım! Bana sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’ın Havz-ı Kevserinden içir ki, ondan sonra bir daha hiç susuzluk duymayayım (susamayayım)”

4.Burnuna su verirken şu duâyı okur:

Bismillah, Allâhümme erihni rayihatel’cenneti verzuknî min naîmihâ velâ turihni rayihâtennâr.

Ma’nâsı: “Ey Allahım! Bana cennet kokusunu duyur. Nimetleriyle rızıklandır. Bana cehennem kokusunu duyurma”

5.Yüzünü yıkarken şu duâyı okur:

Bismillah, Allâhümme beyyız vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh.

Ma’nâsı: “Ey Allahım! Bazı yüzlerin ak ve bazı yüzlerin simsiyah (kara) olduğu kıyamet gününde nurunla benim yüzümü ak eyle.”

6.Sağ kolunu yıkarken şu duâyı okur:

Bismillah, Allâhümme â’tmî kitabî biyemînî ve hâsibni hisâben yesîra.

Ma’nâsı: “Ey Allahı m! Kitabımı (amel defterimi) sağ tarafımdan ver. Hesabımı kolaylaştır. (Kıyamet gününde, hesab gününde) hesabımı kolay eyle.”

7.Sol kolunu yıkarken şu duâyı okur:

Bismillîâh, Allâhümme lâ tû’tini kitabî bişimâli velâ min verâi zahrî velâ tuhasibnî hisâben asîrâ.

Ma’nâsı: “Ey Allah’ım! Kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesabla hesaba çekme.”

8.Başına mesh ederken şu duâyı okur:

“Bismillah, Allâhümme ezıllenî tahte zilli arşike yevme lâ zille illâ zıillü arşik”

Ma’nâsı: “Ey Allahım! Arşının gölgesinden başka gölge bulunmadığı günde, beni arşının gölgesinde gölgelendir.”

9.Kulakları mesh ederken şu duâyı okur:

“Bismillah, Allâhümmec’alnî minellezîne yestemiûnel kavle feyettebiûne ahseneh”

Ma’nâsı: “Ey Allahım! beni, sözü dinleyip de en güzeliyle amel eden (en güzeline uyan) kullarından eyle.”

10.Boynu meshederken şu duâyı okur:

Bismillah, Allâhümme a’tık Rakabetî minennar.

Ma’nâsı: “Ey Allâh’ım! Boynumu ateşten âzâd eyle.”

(Yâni, cehennem ateşinden boynumu koru, muhafaza eyle) demektir.

11.Sağ ayağını yıkarken şu duâyı okur:

Bismillah, Allâhümme sebbit kademeyye alessırâtı yevme tezûlü fîhilakdam.

Ma’nâsı: “Ey Allahım! Ayakların kaydığı günde, sırat üzerinde ayaklarımı sabit eyle (kaydırma).”

12.Sol ayağını yıkarken şu duâyı okur:

Bismiîlâhi Aîlâhümmec’al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfüren ve amelî makbulen ve ticâreten len tehür.

Ma’nâsı: “Ey Allah’ım! Çalışmalarımı, şükür, günâhlarımı, bağışlanmış, âmelimi kabul eyle. Ticâretimi helalinden kazanmayı bana nasib eyle.”

13.Abdest bittikten sonra şu duâyı okur:

“Bismillâh, Allâhümmec’alnî minet’teuuâbîne. Vec’alni minel-mütetahhirîne. Vec’alnî min ibâdikessâlihîne. Vec’alnî minellezine lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn”

Ma’nâsı: “Ey Allahım! Beni, çokça tevbe edenlerden, hatâ ve kirlerden iyice temizlenip arınan salih kullarından eyle. Beni kendileri için hiç korku, hüzün ue keder olmayan kullarından eyle.”

Abdest Duaları,Abdest alırken okuyacağımız dualar

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 24 Mart 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın