Abdest alma duası nedir

yorumsuz
332 views

Abdest alma duası

Hem namaz kılarken hem de Kuran’ı Kerim’i okurken abdestli olmamız gerekmektedir. Bu ibadetlerin yanı sıra hac gibi ibadetlerimizde de abdestli olmamız gerekir. Peki, abdest alma duası nedir?

Abdest alma duası nedir?

Abdest alma duası abdest alınırken söylenen dualardır. Abdest alırken her hareketimizde farklı dualar okunmaktadır. Abdest almaya başladığımızda besmele çektikten sonra “Elhamdu lillahillezî ce’ale’l-mâ’e tahûran ve ce’ale’l-islâme nûra!” okunur.

Daha sonra ağzımıza su alırken “Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ” okunur. 3 kere ağza su alındıktan sonra buruna su verilirken “Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na’imike ve cinânike” okunur. Sıra yüz yıkamaya geldiğinde ise “Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh” okunur. Sağ kolumuzu yıkarken “Allahumme a’tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ” ve sol kolumuzu yıkarken de “Allahumme lâ tu”tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ’i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ” okunur. Başımızı mesh ederken “Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik” okunur.

Kulaklarımızı mesh ederken “Allâhumme’c’alnî minellezîne yestemi’ûne’l-kavle fe-yettebiûne ahseneh” okunur. Boynumuzu mesh ederken de “Allâhumme a’tik rakabetî mine’n-nâri vehfeznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl” okunur. Sağ ayak yıkanırken “Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm” ve sol ayak yıkanırken “Allâhumme’c’al-lî sa’yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra” okunur.

Eğer abdest alan kişi oruçlu değilse, abdest aldığı su da bir miktar içerek kıbleye döner ve “Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh” bu duayı okur. Son olarak da “Allâhumme’şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va’sımnî mine’l-velehi ve’l-emrâdı ve’l-evca’” bu duayı okumaları yararlıdır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 12 Nisan 2014

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın