Gümüş Cevşenli Kolyeler
Organikhane
Kısmet Duası,Sevdiğine Kavuşma Duası,Evlenmek Için Dua,Hayırlı Evlilik Duası
Tılsımlı Kutular
Nazardan Korunma
Cevşenli Gümüş Kolyeler
Kısmet Açılması
Kurşun Döktürmek
Cilt
Saç
Makyaj
Moda
Estetik
Zayıflama
Yeni Elbise Görüldüğünde Okunacak Dua Yeni Elbise Görüldüğünde Okunacak Dua
TANIDIK KİMSE ÜZERİNDE YENİ ELBİSE GÖRÜLDÜĞÜ VAKİT OKUNACAK DUA İlbes cedîden ve ış hamîden ve müt şehîden seiyden Manası: “Yeni giy, afiyet içinde yaşa, şehit ve said…
Kurban kesildikten sonra okunacak dua Kurban kesildikten sonra okunacak dua
KURBAN KESİLDİKTEN SONRA DUÂ “Alldhümme! İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbil-âlemine İd şerikeleh.” Kurban kesilip bitince bu duâ okunur.…
Dua Etmek Dua Etmek
Dua Etmek Bu Hadis-i Şerîf, dua ettim de kabul etmedi di­yen kimselere çok güzel bir ders veriyor. Çünkü yapı­lan dua sahibine mutlak bir hayır (iyilik) ve…
Dua Dua
İslâmda dua etme­nin kıymeti ve dualarımız Dua, bir insanın can sigortasıdır diyebiliriz. İnsa­noğlu sıkışıp daraldığı zaman tek kurtuluşu dualarda  arar. Bu duygu her…
Allahın Kitabı ne demektir? Allahın Kitabı ne demektir?
Allahın Kitabı ne demektir? Kitap: Kur’an-ı Kerim, Allah’ın Kitabı. Allah tarafından, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.), Ondan da bize tevâtür (kesintisiz aktarım) yoluyla nakledilen Kur’an-ı Kerim’e iman,…
İslam ne demektir? İslam ne demektir?
İslam ne demektir? İslam’ın kelime mânâsı teslim olmak, boyun eğmek de­mektir. İslam’ın kelime mânâsı, (Allah’a) “teslim olmak” ve “boyun eğmek” mânâlarına gelir. Dinimize göre mânâsı ise, Hz….
Namaz nedir? Namaz nedir?
Namaz, İslam’ın Beş Şartı’ndan biri olan ibadet. Kur’an’da günün belli vaktilerinde ve abdest şartını yerine getirerek namaz kılınması gerektiği belirtilmiştir. Kur’an ayetlerine göre namaz bir temizlenme aracıdır….
Büyüden Korunma Duası Büyüden Korunma Duası
BÜYÜ VE SİHİRDEN KORUNMA DUASI Bir kişi Hz. Ali’ye (ra) geldi, kendisine yapılan bü­yü ve sihir’den şikâyet etti. Hz. Ali (ra) da ona Yûnus sûresi’nin (10)…
Korku Duası Korku Duası
Sebebi Bilinmeyen Korku Duası İçine,sebebi bilinmeyen bir korku düşen kişi üç kere, “Eüzü billahi mine’ş-şeytanirracim” Kovulmuş şeytandan Allaha sığınırım der veya “Ve kul Rabbi eüzi bike min hemezati’ş-şeyatin ve…
Muska Muska
Muska Muska , 1 kağıda Kur’an-ı Kerim’den şifa verici ve koruyucu ayetlerin yazılması ıle bunun üzerine soluk edilmesidir.burada dikkat edilmesi gereken husus, sadece kağıda ova…
Namazdan Sonra Tespih Duası

Namazdan Sonra Tespih Duası

NAMAZLARDAN SONRA TESBİH DUÂLARI Beş vakit namazını kılan bir müslüman, her beş vakit namazın arkasında aşağıdaki şekilde teşbih duâlarını yapar. Camilerimizde ve cemâatla kılman namazlarda müezzin efendi ve bu teşbih duâlarını sesle okuyarak topluca okunur. Tek başına namaz kılan müslüman da kendi bu aşağıdaki teşbih duâlarını okur, müezzinik duâları aşağıdaki…

Ayetel Kürsi’nin Manası

Ayetel Kürsi’nin Manası

AYETEL’KURSI Allâhü la ilahe illâ hüver HayyürKayyûm, lâ te’huzühû sinetüv vela nevm, lehû mâ fissemâvâti ve mâ fıl’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vema halfehüm, vela yühîtûne bi şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard. Vela yeûdühû hıfzu hüma ve hüvel’aliyyür aziym. Âyetel’Kürsî…

Ezan Bitince Okunacak Dua

Ezan Bitince Okunacak Dua

EZAN BİTİNCE BU DUÂ OKUNUR Ma’nâsı: “Allah’ım! Ey bu dâvet-i tâmmenin (eksiksiz davetin bu okunan Ezân-ı Muhammedi’nin) ve şimdi kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed Aleyhisselâm’a Vesile (rütbesini, makamını) fazileti ve yüksek dereceyi ihsan buyur (ver). Ve onu (A.S.), kendisine ua’detmiş olduğun (Mâkam-ı Mahmûda) ulaştır. Şübhesiz (gerçek) ki,…

Kadir Suresi

Kadir Suresi

KADİR SÛRESİ İnnâ enzelnâhüfî leyletilkadr (1). Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr (2). Leyletülkadri hayrüm min elfı şehr (3). Tenezzelülmelâiketü verrûhu fıyhâ bi’izni rabbihim min külli emr (4). Selâmün hiye hattâ matla’ılfecr (5). Kadir Suresini Okuma

Kısmet Açmak İçin Dua

Kısmet Açmak İçin Dua

Kısmet Açmak İçin Dua Bir bardak temiz su alinir ve bunun üzerine 101 defa asagidaki ayetlerokunup üflenir.Kismeti kapali olan,evlenmek isteyipte birini bulupevlenemeyen kisi bu sudan içer.Bu isleme 21 gün devam edilir.Hem kismeti açilir hemde üzerinde bir baglilik varsa Allahin izniyle çözülür.Inna fetahna leke fethan mübina.Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba Kısmet…

Kısmet Açma Duası

Kısmet Açma Duası

Kısmet Açma Duası Allahü Teala biz kullarının dua ederek kendi­sinden yardım istemesini sever biz kulların, dua etme ar­zusu yaradılışında vardır. Dua et­mek, insanın en büyük ruhi ihtiyaçlarından birisidir. İnsan ne yapacağını bilemediğinde çaresiz olduğunda  Allah’dan yar­dım istemek arzusunu ve ihtiyacını kendinde kuvvetli bir şekilde duyar.Özellikle evlenemeyenler,Kısmetleri kapalı olanlar,ne işe elini…

Kısmet Açılması

Kısmet Açılması

KISMET AÇILMASI (İŞ & AŞK) Yaratılan tün varlıkların hepsinin kısmeti Allah tarafından açıktır. İnsanların çoğu  “KISMET AÇMA “ nın insanların alın yazısının  değiştirmek olduğunu sanıyor. Allah bu şekilde düşünenlerin  günahlarını affetsin. Aslında “KISMET AÇMA” Kısmeti Kapalı olan kişinin bilmeden kendisinin veya bir başkası tarafından bilinçli olarak önüne koyduğu engellerin kaldırılması…

Murada Ermek İçin

Murada Ermek İçin

Murada Ermek İçin Okunan Dua Muradına ermek isteyenler aşağıdaki duayı okurlarsa en kısa zamanda muradlarına ererler. Murada Ermek İçin Okunan Dua Cuma günleri 100 kere “Ya Allah” diye zikreden kisiye Allah her muradini verir . Murada Ermek İçin Okunan Dua

Dua
Çeşitli Ağrılarda Okunacak Dua

Çeşitli Ağrılarda Okunacak Dua

ÇEŞİTLİ AĞRILARA VE SITMAYA KARŞI YAPILACAK MANEVÎ TEDAVİ VE DUALAR Bismillâhil kebîri neûzü billâhil azıymi miri şerri ırkın ne’ârin ve min şerri harrin nâr* “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çeşitli ağrılara ve sıtmaya karşı (manevî tedavi) olarak (bu duayı) öğretirlerdi. ” Rabbünellâhüllezî fis semâi tekaddesesmüke em- ruke fis semâi vel erdi kemâ…

Siğillerin geçmesi için Okunacak dualar

Siğillerin geçmesi için Okunacak dualar

Siğillerin geçmesi için Okunacak dualar Çıban, sivilce yada siğil üzerine tâhâ suresi 105,106,107. ayetler okuyarak meshedilir. Veya bu ayetler bir tabağa yazılır. İçerisine bir miktar yağ konur. O yağ ile ma’lul yer üzerine meshedilir. Siğillerin geçmesi için Okunacak dualar

Unutkanlık hastalığı için dua

Unutkanlık hastalığı için dua

Unutkanlık hastalığı için dua Aşağıdaki duayı 40 gün sabah namazından önce,evvelinde 7 fatiha okuyarak 70 defa okuyan kimsenin unutkanlık hastalığı gider ve hafızası kuvvetli olur. Unutkanlık hastalığı için dua “Allahümmerzuknaa hıfzel mursliyn.Ve ilhamel enbiyaai ve fehmel evliyaaai bi keramike ya ekremel ekramiyn ve bi rahmetike ya erhamerrahıymiyn.” Unutkanlık hastalığı için…

Göz Ağrısı Duası

Göz Ağrısı Duası

GÖZ AĞRISI DUASI “Allâhümme metti’nî bi basarı, ve’c’alhü’i-vârise minnî, ve erinî fi’l-adüvvi se’ri, ve’nsurnî alâ men zalemenî.” ANLAMI: “Allahım, gözümden beni yararlandır ve ölünceye kadar onu sıhhat ve afiyette kıl. Düşma­nıma karşı intikamımı bana göster ve bana zulme­dene karşı da yardım ihsan eyle.” Hayber Kalesi’nirı fethi esnasında Peygamber Efendimiz (sav)…

Adem Aleyhisselamın Duası Nasıldır

Adem Aleyhisselamın Duası Nasıldır

Adem Aleyhisselamın Duası Nasıldır ADEM ALEYHİSSELAM’IN DUASI Adem Aleyhisselam cennetten çıkarılınca Rabbine şu şekilde duada bulunuyordu: Rabbena zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn* “Ey Rabbimiz! Yazık ettik, bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen herhalde (maddî ve manevî en büyük) zarara uğrayanlardan olacağız.” Allah Teala onun…

İsmi Azam Duaları Nelerdir ?

İsmi Azam Duaları Nelerdir ?

İSM-İ A ZAM DUALARI İsm-i A’zam’ların hangisi olursa olsun dua edileceği vakit onlar okunarak başlanırsa, duanın kabul olmasına vesile olur. Peygamberimiz (s.a.v.)’in öğrettiği İsm-i A’zamlardan bazılarını zikredelim: Allâhümme innî es’elülce ennî eşhedü enneke entellâhü lâ ilâhe illâ entel ehadüs samedüilezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven…

Ev almak için dua

Ev almak için dua

Ev almak için dua Mal ve mülk sahibi olmak her insanın Allahtan dileyeceği dileklerden birisidir.Herinsan başını sokacak bir evi olsun ister.Ev almak için okunacak dua için öncelikle insanın bunu çok istemesi lazımdır.Allah Teala insanı yaratmış, fakat onu başıboş bırakmamıştır. Allah (c.c.) insana her an çok yakındır. Ancak, bazı insanlar Allah’la…

Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua

Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua

Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua 1-Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua: “Ya Hamit “esması suya okunup o eşe içirilir.Belli bir sayısı yok.3-5-7 gibi tek sayı olacak şekilde ve eşinizin sözleri değişinceye kadar okuyun 2-Kocanın Ağzını Bağlamak İçin Dua :صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne)….

Dualar
Mal mülk sahibi olmak için dua

Mal mülk sahibi olmak için dua

Mal mülk sahibi olmak için dua Her gün sabah namazından sonra (101) adetFatiha suresi okunur.Ardından (101) adet aşağıdaki dua okunur. “Ya Kafi,Ya Gani,Ya Muğni,Ya Fettah,Ya Rezzak” Okuduktan sonra da,ardından aşağıdaki dua 3kere okunur. Mal mülk sahibi olmak için dua “Ya kafi ekfina,Ya muğni ağnina,Ya Fettah iftah lena babe rahmetike,ya Rezzak urzukna bi lutfike ve Keremike ve…

Rızık Duası

Rızık Duası

RIZIK DUASI “Tûlicü’Meyle fi’n-nehâri, ve tûlicü’n-nehâre fi’MeylI, ve tuhrfcü’l-hayye mlne’l-meyyiti ve tuhrlcü’l-meyylte mlne’l- hayyi, ve terzüku men teşâü bi gayri hisâb.” (Âı-i imrân. 3/27) Rızık Duası ANLAMI: “Geceyi gündüze, gündüzü geceye ka­tarsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen diledi­ğin kimseye sayısız rızıklar verirsin.” Rızık Duası

Başlanan İsin Hayırlı Olması

Başlanan İsin Hayırlı Olması

Başlanan İsin Hayırlı Olması için Okunacak Dua Bir ise baslarken, bunun kolay ve hayirli olmasi için devamli su dua edilmelidir: “Rabbi yessir ve lâ tüassir Rabbi temmim bil hayr.”

Fakirlikten Kurtulmak İçin

Fakirlikten Kurtulmak İçin

Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua *“Eve girerken “Ihlas” suresini okuyan, fakirlik görmez.” *“Sikintiya düsen veya borçlanan, bin kerre “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir.”

Çarşı Pazara Girince Okunacak Dua

Çarşı Pazara Girince Okunacak Dua

ÇARŞI,PAZARA GİRİNCE OKUNACAK DUÂ Bismillahi, Allâhümme innî es’elüke min hayri  hâzihis’sûkı ve hayri mâfîhâ ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâfıhâ! Allâhümme innî e’ûzü bike en üsîybe fîhâ ycmînen fâcireten, ev sakfeten hâsiraten. Çarşı Pazara Girince Okunacak Dua Ma’nâsı: “Ey Allah’ım! Mübarek ism-i şerifin bereke­tiyle, bana yardım et. Allah’ım! Bu…

Güzellik duası

Güzellik duası

Güzellik duası Allah Teala insanı yaratmış, fakat onu başıboş bırakmamıştır. Allah (c.c.) insana her an çok yakındır. Ancak, bazı insanlar Allah’la bağını koparmaya çalışmakta ya da O’nunla bağının farkında olmamaktadır, insan, Allah’a yaklaşmaya çalıştıkça, Allah da ona yak­laşmaktadır. Güzellik duası : Bizler kulluk görevimizi Allaha dualar ederek duygu,düşüncelerimizi ve isteklerimizi Yüce Allah’ımızla…

Yağmurun Dinmesi İçin Dua

Yağmurun Dinmesi İçin Dua

YAĞMURUN DİNMESİ İÇİN OKUNACAK DUA İnsanlar Peygamber Efendimiz’e (sav) gelip ku­raklıktan şikâyet ettiler. Efendimiz de minbere çıktı ve onlara şöyle hitap etti: “Sizler, yağmurun, mevsi­minde yağmadığından ve beldenizin kıtlığından şi­kâyet ediyorsunuz. Allah Teâlâ, kendisine dua etme­nizi emretti, duanızı kabul edeceğini de vaad etti.” Sonra da şu duayı okudu: Yağmurun Dinmesi…

Gök Gürültüsü Duası

Gök Gürültüsü Duası

GÖK GÜRÜLTÜSÜ İŞİTİLDİĞİNDE OKUNACAK DUA Peygamber Efendimiz (sav) gök gürültüsü veya yıldırım düşme sesi duyduğunda şöyle dua ederdi: “Allâhümme lâ taktülnâ bi gadabike ve lâ tühliknâ bi azâ- blke ve âfinâ kable zâlike.” Gök Gürültüsü Duası ANLAMI: “Allahım, bizi gazabınla öldürme, azâ- bınla helâk etme ve bundan önce bize âfiyet…

Kısmet Duası
hediye
Facebook
Twitter

Dua / Katagoriler

Dua / Etiketler
Dua,Dualar
Arşivler
Logo
Email
RSS
Gplus
twitter
Facebook
bocek ajans